detijd

De financiële markten zien in de olieprijs die de diepte ingaat een signaal dat de wereldeconomie andermaal op wankelen staat. ‘Ik heb het moeilijk met de interpretatie dat de olieprijs daalt omdat de vraag afneemt. De wereldconjunctuur is niet plots zo aan het verslechteren dat deze sterke terugval gerechtvaardigd zou zijn,’ zegt William De Vijlder, chief economist van BNP Paribas. www.detijd.be