Naam van de Uitgever van de Website: BNP Paribas nv
RCS: Paris nr. 662.042.449
Naamloze vennootschap met een kapitaal van: 2.499.597.122 euro
Maatschappelijke zetel: 16 boulevard des Italiens – 75009 Paris
Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas
Hoofdredacteur: William De Vijlder, directeur Economische Research van BNP Paribas
Contact: Michel Bernardini, Webmaster
Hosting: Bearstech, 40 passage des Panoramas 75002 Paris