BNP Paribas verbindt zich ertoe zijn websites, intranet, extranet en softwarepakketten toegankelijk te maken overeenkomstig artikel 47 van de Franse wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.
Het Meerjarenschema voor toegankelijkheid 2020-2022 en het Actieplan 2020-2021 worden momenteel opgesteld en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://ecoblog.bnpparibas.com/.

1.1 CONFORMITEITSTOESTAND

Ecoblog (https://ecoblog.bnpparibas.com/) is niet conform het Algemeen referentiesysteem voor de verbetering van de toegankelijkheid (Franse RGAA), versie 4.0, omdat er tot dusver geen audit werd gedaan.
Binnenkort zal een conformiteitsaudit worden uitgevoerd.

1.2 OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze verklaring werd opgesteld op 2 maart 2021.

1.3 FEEDBACK EN CONTACT

Als u geen toegang krijgt tot inhoud of tot een dienst, kunt u contact opnemen met de webmaster om een toegankelijk alternatief te vragen of om de inhoud in een andere vorm te ontvangen.

Stuur daarvoor een bericht naar group.rightmanagementeconomicresearch@bnpparibas.com.

1.4 RECHTSMIDDELEN

Deze procedure moet worden gebruikt in het volgende geval: u hebt de webmaster op de hoogte gebracht van een gebrek aan toegankelijkheid waardoor u geen toegang hebt tot inhoud of tot een van de diensten van de portaalsite en u hebt geen bevredigend antwoord gekregen.

Een bericht sturen naar de Franse Défenseur des droits
Contact opnemen met de afgevaardigde van de Franse Défenseur des droits in uw regio
– Een brief versturen per post (gratis, geen postzegel nodig) Défenseur des droits Libre réponse 7112075342 Paris CEDEX 07