De recent gepubliceerde index van het Institute of Supply Management (ISM) in de VS bevestigt dat de verwerkende industrie met problemen kampt. In november zakte deze index naar 48,6 vergeleken met 50,1 een maand eerder. Een niveau onder de 50 wijst er van oudsher op dat de verwerkende industrie krimpt. In de eurozone staat de economische barometer op mooi weer. De Markit Purchasing Managers Index (PMI) steeg in november vergeleken met oktober met 0,5 tot 52,8. De subreeksen voor de output, de orders en de werkgelegenheid stegen stuk voor stuk in november.

De zwarte lijn in onderstaande grafiek toont de evolutie van het verschil tussen de ISM-index en de PMI-index van de eurozone voor de verwerkende industrie. De reeks schommelde sterk en sinds medio vorig jaar kende de eurozone een merkbare verbetering vergeleken met de VS met een ISM die uiteindelijk onder de PMI dook. Omdat de euro vanaf de lente van 2014 begon te verzwakken tegenover de dollar loont het zeker de moeite om na te gaan of er enig verband bestaat tussen de evolutie van de wisselkoers EUR/USD (de groene lijn in de grafiek) en het verschil tussen de ISM en de PMI.

chart4dec2015

Als we beide lijnen bekijken, valt de nauwe correlatie sinds medio 2014 onmiddellijk op. Dat lijkt er dus op te wijzen dat de zwakte van de euro het sentiment in de verwerkende sector een zetje gaf, terwijl in de VS door de sterkte van de dollar precies het omgekeerde gebeurde. Als we verder in het verleden duiken, stellen we vast dat er nog periodes van een sterke correlatie zijn geweest (tussen 2001 en eind 2003 ging het relatief beter in de VS terwijl de euro steeg en hetzelfde gebeurde tussen 2007 en begin 2008 en opnieuw in 2009). Natuurlijk waren er ook uitzonderingen op die regel en we geven toe dat dit een weinig genuanceerde uitleg is voor het verschil in het cyclische momentum tussen de VS en de eurozone. Belangrijk op de korte termijn is dat de correlatie recent erg sterk was en dat dit uiteindelijk een impact kan hebben op het beleid van de Federal Reserve die mogelijk twee keer zal nadenken wanneer ze het tempo van de beleidsverkrapping bepaalt.