In de laatste Economic Outlook gaat de OESO ervan uit dat hernieuwde virusuitbraken ingeperkt zullen blijven en dat tegen eind 2021 een vaccin op grote schaal beschikbaar zal zijn. Ze verwacht dat het reële bbp in de VS volgend jaar met 3,2% zal groeien, na een inkrimping van 3,7% dit jaar. Voor de eurozone wordt de groei in 2021 op 3,6% geraamd, na -7,5% in 2020. In de tussentijdse Economic Outlook van september liet de VS een groei van 4,0% in 2021 (-3,8% dit jaar) optekenen en de eurozone 5,1% (-7,9% in 2020). Ondanks het vooruitzicht op vaccinatie wordt nu verwacht dat de groei volgend jaar iets minder sterk zal zijn dan aangegeven in de Economic Outlook van september, dus moeten de veronderstellingen voor andere factoren van vraag en activiteit duidelijk zijn veranderd. Tegen deze achtergrond kunnen de spectaculaire prestaties van de aandelenmarkten sinds de aankondiging op 9 november dat een zeer doeltreffend vaccin in ontwikkeling was, de wenkbrauwen doen fronsen. Als de groei van het bbp volgend jaar naar verwachting iets minder dynamisch zal zijn dan vooropgesteld in september, dus vóór de aankondiging van een vaccin, wat kan dan het beursherstel verklaren? Een verklaring zou kunnen zijn dat de stijging van de bedrijfswinsten veel groter zal zijn dan de toename van het bbp. In 2020 zullen heel wat bedrijven dicht bij hun operationele break-even hebben gezeten en zullen andere verlies hebben geleden. Wanneer de vraag naar hun producten en diensten in 2021 toeneemt, zullen meer bedrijven opnieuw winstgevend worden en wie dit jaar dicht bij dat break-even-punt zat, zou een onevenredige verbetering van zijn winst moeten waarnemen. Een tweede verklaring is de accommoderende communicatie van de centrale bankiers. De ECB had zich ertoe verbonden om op haar vergadering van 10 december heel wat beleidsonderdelen aan te passen –en heeft dit nadien ook gedaan- om rekening te kunnen houden met de economische gevolgen van de tweede golf en de enorme kloof tussen de waargenomen inflatie – die al enkele maanden op rij negatief is – en haar inflatiedoelstelling. In de VS hebben Jerome Powell en een aantal van zijn collega’s hun toenemende bezorgdheid geuit bij de beschrijving van de economische situatie – namelijk een duidelijk verlies aan dynamiek – en de verwachtingen voor de korte termijn. Het vooruitzicht op een monetaire beleidskoers die lange tijd zeer soepel moet blijven, dwingt beleggers om meer risico te nemen. Het geeft hun ook het vertrouwen om dit te doen, op basis van het argument dat, mocht de groei vertragen, er meer liquiditeit in het systeem zal worden geïnjecteerd. De derde en belangrijkste reden die de risicobereidheid heeft ondersteund, is de verandering in de verdeling van de verwachte groei. Discussies over de vooruitzichten voor het bbp of de winst betreffen meestal de gemiddelde of mediane groeiprognose. In werkelijkheid bekommert de belegger zich om de volledige verdeling en vraagt hij zich af hoe waarschijnlijk het is dat de groei zowel opwaarts als neerwaarts kan verrassen. Vaak is er een onevenwicht tussen beide, waarbij neerwaartse risico’s overheersen. Dit was de boodschap die we dit jaar, omwille van de pandemie, te horen kregen van internationale organisaties en centrale banken. De meeste beleggers hebben een afkeer van risico’s – ze worden liever minder blootgesteld aan potentiële slechte resultaten, zelfs als dit inhoudt dat ze minder baat zullen hebben bij goede resultaten – dus gaan ze zich erg ongemakkelijk voelen wanneer de risico’s overhellen naar de neerwaartse zijde, en vooral wanneer het fenomeen ‘staartrisico’ – zeer extreme gebeurtenissen – tot de mogelijkheden behoort. De nieuwsstroom van de voorbije weken over zeer effectieve vaccins heeft het staartrisico gevoelig verminderd. Het impliceert ook dat de onevenwichtigheid tussen de risico’s minder neerwaarts gericht is. De moeilijke vraag is evenwel hoe waardevol deze daling van de onzekerheid is voor de beurswaardering. Het antwoord erop is uiterst complex, hoewel onderzoek aantoont dat een groot deel van de aandelenrisicopremie een compensatie vormt voor de blootstelling aan zeldzame gebeurtenissen, namelijk het staartrisico. Dit betekent dat de daling van de vaccingerelateerde onzekerheid van grote waarde is. Met de start van vaccinatiecampagnes voor ogen mag worden verwacht dat de marktfocus de komende maanden geleidelijk zal verschuiven naar de groeivooruitzichten: de vraag is niet langer of er een vaccin zal zijn, maar wanneer er voldoende mensen zullen gevaccineerd zijn zodat de bezorgdheid over het infectierisico de economische activiteit niet langer verstoort.

 

Reproduced with the kind authorization of L’Agefi Hebdo

https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20201210/comment-apprehender-reaction-marches-a-l-annonce-d-311250