Vergeleken met voorgaande jaren lijken de prognoses voor de economie van de eurozone zowel voor dit als volgend jaar veelbelovend. Een basiselement voor een duurzaam herstel is het gedrag van de bedrijfsinvesteringen in kapitaalgoederen. Die zouden uiteindelijk sneller moeten toenemen dan het bbp als de groei aantrekt. Dit is het zogeheten accelerator- of versnellingseffect.

Onderstaande grafiek vergelijkt voor een aantal landen de cumulatieve reële bbp-groei sinds eind 2008 en het cumulatieve reële groeitempo van de bedrijfsinvesteringen in machines en apparatuur.

Corporate investments

Uit die grafiek kunnen we meerdere zaken opmaken:

  1. zoals verwacht is er een positief verband (al moet gezegd dat het aantal observaties laag is)
  2. de cijfers voor Griekenland tonen hoe diep de recessie daar was
  3. de meeste landen uit de eurozone zagen een cumulatieve daling van de kapitaaluitgaven wat impliceert dat de recente verbetering de daling van de bedrijfsinvesteringen tijdens de twee recessies sinds 2008 nog niet heeft goedgemaakt
  4. zelfs landen uit de eurozone met een cumulatieve stijging van het bbp tonen nog altijd een cumulatieve daling van de investeringen. Duitsland is wat dat betreft het meest opvallende voorbeeld
  5. in het VK, de VS en Ierland is de accelerator actief: de kapitaaluitgaven stijgen er sterker dan het bbp.

Mogelijke interpretaties van het gedrag van de bedrijfsinvesteringen in de eurozone zijn de onzekerheid die de bereidheid om te investeren beperkte en het herstel dat nog te recent is om een aanzienlijke toename van de kapitaaluitgaven te rechtvaardigen omdat de outputkloof nog altijd te negatief is. Als we mogen voortgaan op wat er zich in de VS en het VK heeft voorgedaan, zou het gestage herstel de investeringen uiteindelijk een impuls moeten geven.