De laatste Amerikaanse bbp-gegevens zijn goed voor wie het glas graag halfvol ziet. 2,9% kwartaalgroei (seizoensgecorrigeerd op jaarbasis, kolom f in de tabel) is immers een gezonde stijging van het bbp. Het impliceert slechts een lichte vertraging ten opzichte van de groei in het derde kwartaal van 3,2%. Bovendien was het resultaat ook beter dan de Bloomberg-consensus van +2,6%. Tot zover het goede nieuws.

US: FINAL SALES TO PRIVATE DOMESTIC SECTOR

Zij die het glas halfleeg zien, hebben het iets makkelijker om hun behoedzaamheid te rechtvaardigen. Ongeveer de helft van de stijging van het bbp is het gevolg van de heropbouw van de voorraden, met een bijdrage van 1,46 procentpunt aan de groei (kolom j). Die komt er na een negatieve bijdrage in de voorgaande twee kwartalen, waardoor het moeilijk is om te beoordelen in hoeverre de laatste gegevens een onverwachte vertraging van de vraag weerspiegelen die leidt tot overtollige voorraden. De privéconsumptie heeft ook bijgedragen aan ongeveer de helft van de bbp-stijging. Met 1,42 procentpunt is de bijdrage in lijn met die in de voorgaande twee kwartalen. Het grootste deel komt van de diensten. De impact vanwege de bestedingen aan duurzame goederen is na twee negatieve kwartalen weer positief geworden, maar blijft zeer klein (0,04 procentpunt). Ook de bijdrage van de bruto particuliere binnenlandse investeringen is weer positief geworden (0,27 procentpunt), ondersteund door investeringen in intellectuele-eigendomsproducten. De investeringen in structuren hadden een verwaarloosbaar effect op het bbp, na een negatieve bijdrage in de eerste drie kwartalen. De woninginvesteringen blijven lijden onder de hoge hypotheekrentes en de afnemende betaalbaarheid van woningen. De negatieve impact van 1,29 procentpunt impliceert dat in elk kwartaal van 2022 de investeringen in woningen de groei hebben afgeremd. Voor het hele jaar zijn ze met 10,7% gekrompen ten opzichte van 2021 (kolom a). De krimp is nog spectaculairder als we het vierde kwartaal van 2022 vergelijken met hetzelfde kwartaal van 2021: -19,3% (kolom b). Dezelfde oefening voor het bbp en enkele componenten ervan werpt licht op de vertraging in de loop van 2022: het bbp groeide slechts met 1,0% (Q4/Q4), de bruto particuliere binnenlandse investeringen daalden met 4,6%, terwijl de exportgroei veerkrachtig was (+5,3% versus +7,2% voor het jaar 2022 als geheel). De importgroei vertraagde echter tot +1,7% (+8,1% voor het jaar), wat een somber beeld schetst van de binnenlandse vraag. Dat wordt aangetoond in de reële finale verkopen aan de particuliere binnenlandse vraag, met een groei op jaarbasis die aanzienlijk is vertraagd (grafiek 1). Ondanks de veerkracht in het vierde kwartaal zijn de onderstromen duidelijk negatief en zullen ze waarschijnlijk worden versterkt door de vertraagde effecten van eerdere renteverhogingen en de komende beleidsrenteverhogingen. Zonder de kracht van de arbeidsmarkt zou het verhaal over de recessierisico’s nog intenser zijn.

US REAL GDP: GROWTH AND ITS DECOMPOSITION