De CFO’s van Amerikaanse bedrijven zijn somberder geworden over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. De onlangs gepubliceerde driemaandelijkse CFO Survey van Duke University[1] over het tweede kwartaal toont een verschuiving naar links in de verdeling van de verwachtingen voor de reële bbp-groei voor de komende vier kwartalen (grafiek 1). De mediane schatting is gedaald van 2,8% naar 1,7% en het percentage deelnemers aan het onderzoek dat in de komende 12 maanden een negatieve groei verwacht, is gestegen van 12,3% naar 20,8%. Ondanks de stijging lijkt dit cijfer eigenlijk nog altijd laag, gezien de forse daling van het optimisme over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie (grafiek 2). Het gevoel is ongeveer zo negatief als tijdens het eerste kwartaal van 2020 (coronacrisis), het vierde kwartaal van 2012 en het derde van 2010 (beide kwartalen werden gekenmerkt door de vrees voor een nieuwe recessie na die van 2008-2009), maar blijft ver boven de dieptepunten die tijdens de wereldwijde financiële crisis werden bereikt.

CFO’S EXPECTATIONS FOR REAL GDP GROWTH OVER NEXT FOUR QUARTERS

 

US CFO OPTIMISM

Het pessimisme is opvallend aangezien de arbeidsmarkt bijzonder sterk is en de vacatures maar moeilijk ingevuld raken. Interessant is dat de vooruitzichten voor de eigen onderneming veel minder sterk zijn verslechterd, wat zorgt voor een recordhoge kloof met de vooruitzichten voor de economie in haar geheel. Toegegeven, de CFO’s zijn systematisch positiever voor hun bedrijven dan voor de Amerikaanse economie. Dat is niet verwonderlijk. Zij hebben immers betere informatie over hun eigen onderneming dan over de economie in het algemeen. Bovendien kunnen zij de toekomst van hun bedrijf beïnvloeden, wat duidelijk niet het geval is voor de bredere economie. In de laatste rondvraag is het verschil echter uitzonderlijk groot. Dat is een bron van bezorgdheid. Hoe lang kan het vertrouwen in de eigen onderneming hoog blijven wanneer ze geconfronteerd wordt met een verslechtering van de algemene omgeving? De evolutie van de rente zal daarbij een sleutelrol spelen. 60% van de respondenten vindt dat ze voldoende kasmiddelen hebben om de komende 12 maanden de activiteiten te financieren. Van de bedrijven die van plan zijn te lenen, zou de helft zijn investeringsplannen echter terugschroeven als de financieringskosten met 2% zouden stijgen. Bij een stijging van 3% procent geeft ruim twee derde van de ondernemingen aan dat ze hun investeringen dan zouden herzien. Dat is best een ontnuchterende boodschap, gezien de verwachte verstrakking van het monetaire beleid en de waarschijnlijke impact ervan op de rente op bedrijfskredieten.[2]

 

 

[1] Bron: CFO Survey, Duke University en de Federal Reserve Banks van Richmond en Atlanta. De driemaandelijkse enquête onder 320 Amerikaanse financiële kaderleden werd gehouden tussen 25 mei en 10 juni.

[2]De CFO Survey werd gehouden vóór de FOMC-vergadering van 14 en 15 juni 2022. Tijdens die vergadering werd de federal funds rate opgetrokken met 75 basispunten. De FOMC-leden voorspellen een federal funds rate van 3,8% eind 2023. (Die prognose stemt overeen met het midden van het vooropgestelde gepaste doelbereik.) (Bron: Federal Reserve, Summary of Economic Projections, 15 juni 2022.)