Het verhaal dat de VS in een recessie kan belanden, wint terrein. Sinds het begin van het jaar wordt in steeds meer Bloomberg-artikelen het woord ‘recessie’ genoemd (grafiek 1). Interessant is dat er in diezelfde periode een aanzienlijke stijging van de rente op staatsobligaties was. De gemeenschappelijke aanjager van die ontwikkelingen is voor een groot deel waarschijnlijk de havikachtigere toon van de Federal Reserve. De centrale bank is niet alleen een renteverhogingscyclus gestart, maar heeft ook duidelijk aangegeven dat er dit jaar verschillende verhogingen van 50 basispunten komen. Het is niet verwonderlijk dat dit de obligatierendementen hoger heeft geduwd, maar het heeft ook de bezorgdheid over het recessierisico doen toenemen. Dat blijkt ook uit de laatste driemaandelijkse Survey of Professional Forecasters uitgevoerd door de Federal Reserve Bank van Philadelphia. Een van de enquêtevragen van de professionele analisten betrof de kans op een negatieve groei op kwartaalbasis in het huidige en de komende vier kwartalen[1].

Recession and Treasury yields

Grafieken 2 tot en met 6 tonen de evolutie van die kans in de vroege stadia van elke renteverhogingscyclus sinds 1994[2]. Over het algemeen neemt de kans op een recessie toe naarmate de projectieperiode langer wordt en de verkrappingscyclus vordert: het risico op een recessie op korte termijn is groter wanneer de rente al meer dan eens is verhoogd. In een dergelijke context zijn de recente ontwikkelingen opvallend. De kans op een recessie binnen de projectieperiode is hoger geworden en bij de laatste observatie, die betrekking heeft op de enquête van mei, ligt ze ruim boven wat we in het verleden in dit stadium van een verkrappingscyclus[3] zagen. Dat weerspiegelt waarschijnlijk een combinatie van twee factoren. De eerste is het verhaal dat ‘zachte landingen’ moeilijk te realiseren zijn. In de afgelopen decennia volgde op de verkrappingscycli meestal een recessie.[4] Dat betekent niet dat hogere officiële rentes de enige oorzaak waren van de krimp van de activiteit, maar ze speelden zeker een rol. De tweede is dat de inflatie op dit moment uitzonderlijk hoog is, wat sterke renteverhogingen vereist om die weer onder controle te krijgen. Dat maakt de evenwichtsoefening van de Federal Reserve nog moeilijker dan normaal het geval is en verklaart de toegenomen bezorgdheid over het recessierisico.

 

US recession probability

 

[1] In de grafieken 2-6 worden deze respectievelijk aangeduid met RECESS1 en RECESS2 tot RECESS5.

[2] De grafieken tonen niet de volledige cyclus omdat het doel van deze tekst is om de huidige cyclus in een vroeg stadium te vergelijken met eerdere ervaringen.

[3] De cyclus van 1999 had voor bepaalde projectieperiodes een hoge kans op recessie, terwijl op dit moment de gehele waarschijnlijkheidscurve op een hoog niveau ligt.

[4] De cyclus 1994-95 is de geslaagde uitzondering.