Maandag 10 februari 2014 

Londen

Ik heb meerdere interne vergaderingen op het programma staan om de vergadering van het beleggingscomité morgen voor te bereiden. Japan staat op de agenda. Uit dat land bereikten ons de laatste tijd tegenvallende berichten. De vertrouwensindicatoren verzwakten. Bovendien lijkt de BoJ niet bereid om meer stimuleringsmaatregelen te treffen en zit de yen daardoor vast in een krappe bandbreedte. Niet verwonderlijk dus dat de aandelenmarkten het moeilijk kregen.

Dinsdag 11 februari 2014 

Londen

De beurzen stegen na de toespraak van Janet Yellen, maar hetzelfde gold voor de obligatierendementen. Aandelen deden het goed dankzij het feit dat haar commentaar geen verrassingen bevatte, terwijl datzelfde element voor obligaties betekent dat het tapering-programma op schema blijft waardoor de obligatierente stijgt. Dat toont ook aan dat aandelen in een markt die gestuwd wordt door winstgroei ten minste tijdelijk de stijgende obligatierente kunnen negeren.

Woensdag 12 februari 2014 

Brussel

De Bank van Engeland publiceert haar rapport over de inflatie. De groeiverwachtingen worden (alweer!) naar boven bijgesteld en aan cijfers gekoppelde forward guidance belandt in feite, ietwat extreem gesteld, in de prullenmand. Ik had altijd al het gevoel dat dit type van beleidsverklaringen een beperkte houdbaarheidsperiode had. Immers, hoe lager de werkloosheid, hoe moeilijker het wordt om de beleidsintenties te laten afhangen van slechts één economische variabele. We keren dus (een weinig) terug in de tijd naar beleidsintenties en communicatie daarover op basis van een complexe combinatie van factoren. In de niet zo verre toekomst zal de Amerikaanse Federal Reserve hetzelfde pad opgaan.

Ik woon een conferentie van de Belgische centrale bank bij om de 20e verjaardag te vieren van de oprichting van het Europees Monetair Instituut. Een erg interessante groep van sprekers trekt parallellen tussen de crisissen van het Europees Monetair Systeem in 1992-1993 en 1995 en de eurozonecrisis. Het auditorium zit afgeladen vol als Mario Draghi laat in de namiddag aan het woord komt. Twee interessante commentaren: hij benadrukt dat het Europees resolutiemechanisme (Single Resolution Mechanism – SRM) over vijf en niet over tien jaar van start zou moeten gaan en stuurt daarmee een krachtige boodschap uit naar de politieke leiders. Daarnaast stelt hij dat “Het herstel van de concurrentiekracht van landen is van doorslaggevend belang om de financiële markten te re-integreren. Anders gezegd, alle participanten moeten helpen om de financiële integratie te bereiken en in stand te houden.” Zijn volledige speech is te vinden op http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140212.en.html. 

Donderdag 13 februari 2014 

Parijs

Bespreking met onze beheerders van vastrentende producten over welke maatregelen de ECB kan nemen en wanneer zij dat zal doen.  Desinflatie blijft een feit wat de kans op beleidsmaatregelen vergroot. Maar de echte vraag is welk instrument de ECB moet gebruiken en hoe ze ervoor kan zorgen dat de bekendmaking ervan een grote impact heeft. Dat laatste is bijzonder belangrijk om de daling van de inflatie een halt toe te roepen. Een einde stellen aan de sterilisatie van staatspapier dat wordt aangehouden in de context van het SMP-programma voor de aankoop van obligaties door de ECB, samen met de introductie van een negatieve depositorente zou aan de eisen kunnen voldoen.

Vrijdag 14 februari 2014 

Brussel

Interview voor Reuters TV in de voormiddag over de groeiverwachtingen voor Europa. De Duitse en Franse bbp-cijfers verrasten in positieve zin. Perslunch met collega’s van de private bank met als titel ‘Veel gestelde vragen’. We bespreken de recente gebeurtenissen in de opkomende markten (de waarderingen zijn aantrekkelijk, maar we wachten nu op positieve katalysatoren) en de redenen waarom aandelen de aantrekkelijkste beleggingsklasse blijven (de obligatierente zal geleidelijk stijgen en een versnellende winstgroei zal de aandelenindices ondersteunen).

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners