Maandag 3 februari 2014 

Parijs

Ik voer een conferentiegesprek met de hoofden van onze beleggingsteams. Het is vroeg in de namiddag in Europa waardoor Azië en Noord- en Latijns-Amerika kunnen deelnemen. Het gesprek draait hoofdzakelijk rond de turbulentie in de opkomende markten. Onze teams in India (lager tekort op de lopende rekening en groei lijkt bodem voorbij) en Indonesië (nu meerdere maanden met overschotten op de handelsbalans) zijn wat beter gestemd. Voor Turkije is voorzichtigheid geboden, terwijl er in Brazilië een significant verschil bestaat tussen de macro-economische verwachting (ons team in Sao Paulo verwacht een bbp-groei van slechts 1%) en het bottom-up standpunt waar wij op een winstgroei van 12% mikken. Onze portefeuillebeheerder in Tokio verwacht een forse winstgroei in Japan.

’s Avonds neem ik de Eurostar naar Londen en bereid ik mijn beleggingsvergadering van de volgende dag voor.

Dinsdag 4 februari 2014 

Londen

De aanzienlijke daling van de Nikkei deze morgen illustreert de negatieve spiraal tussen de valuta (sterke yen) en de aandelenmarkt. De euro is vandaag ook gestegen. Het is verbazend om te zien in welke mate de euro als veilige haven wordt gebruikt in risicomijdende perioden hoewel de groei in de eurozone zwakker is dan die in de VS.

Woensdag 5 februari 2014 

Brussel

Eerste conferentiegesprek met klanten in een reeks van drie deze week waarin ik samen met vertegenwoordigers van onze teams in Hongkong, India, Rusland, Turkije, Brazilië en Argentinië en met ons team voor schuldpapier uit de opkomende landen de recente gebeurtenissen in en de verwachtingen voor de opkomende markten bespreek. Samengevat luiden de conclusies:

 1. De normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid is slechts een van de oorzaken. Het is een deel van de verklaring, maar het verklaart niet alles.
 2. Bezorgdheid over schaduwbankieren in China is een belangrijke factor. Maar dit zal geen wereldwijd systemisch risico veroorzaken (de Chinese kapitaalrekening is in hoge mate gesloten).
 3. Landenspecifieke factoren (structurele onevenwichtigheden) spelen een aanzienlijke rol (bijv. inflatie, lopende rekening, schuldniveaus).
 4. Onzekerheid over het beleid in verschillende landen heeft de gebeurtenissen ook beïnvloed.
 5. De beleidsreactie verschilt van land tot land.
 6. De opkomende markten zijn geen homogeen universum.
 7. Een strakker monetair beleid om de inflatie te bestrijden en zwakkere valuta’s impliceren een terugkeer van groei via de export, ten nadele van de binnenlandse vraag. De tekorten op de lopende rekening zullen krimpen en de export trekt al aan
 8. De waarderingen van aandelen worden gestaag goedkoper vergeleken met de Westerse markten, maar we hebben een katalysator nodig om een overwogen positie te openen en we willen signalen zien dat de winstgroei versnelt.
 9. De meeste valuta’s zijn nu ondergewaardeerd op basis van de reële effectieve wisselkoers.
 10. De spreads op schuldpapier in buitenlandse valuta’s zijn te veel uitgelopen in het licht van onze geschatte redelijke waarde.
 11. Kortom: er zijn meerdere stormwinden, maar ik zou het geen crisis noemen.

Donderdag 6 februari 2014

Brussel

’s Avonds spreek ik een serviceclub toe over het thema ‘Waarom herhalen mensen fouten die anderen al maakten in het verleden?’ Ik bespreek de oorzaken van bedrijfscycli en hoe ze de financiële markten beïnvloeden via de cashflows (bedrijven, overheidssector) en de vereiste risicopremies. Gulzigheid en de onderschatting van risico’s verklaren in hoge mate waarom fouten uit het verleden (=zeepbellen) worden herhaald. 

Vrijdag 7 februari 2014 

Brussel

De banencijfers vielen tegen in de VS. De barre winter in de VS bemoeilijkt de analyse van de bekendgemaakte cijfers. Als we verder vooruitkijken op basis van de uitgaven wordt de groei wellicht gezond: er is minder belastingdruk dan in 2013, de reële rente is laag tot negatief, de voorwaarden om een lening te verkrijgen zijn minder streng en de gemiddelde ouderdom van de kapitaalgoederen bedraagt meer dan zeven jaar. Laten we het vertrouwen behouden.

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners