William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Structureel beleid

Wat bepaalt de langetermijngroei van een land? Industrie- of energiebeleid, innovatie en R&D, infrastructuur en marktklimaat, concurrentievermogen en mededinging… William De Vijlder bespreekt de structurele kenmerken en prestaties van een land of regio.

zone euro

Eindelijk zicht op een sterkere eurozone?

Hebt u vorige week het artikel in The Economist gelezen over de mogelijke omvang van een volgende recessie en de krappe bewegingsruimte waarover de eurozone beschikt om die aan te pakken? In dat geval klonken de berichten deze week over ideeën om een cyclisch stabilisatiefonds op te richten u wellicht als muziek in de oren.

Lees meer
 

Het lastige vraagstuk van empirische (on)regelmatigheden

Economen zijn het noorden kwijt. Ze hebben ‘economische wetmatigheden’ geleerd die waren gebaseerd op empirische analyses van soms decennialang verzamelde gegevens, maar in de praktijk ervaren ze zeker sinds de Grote Recessie dat ‘economische wetten’ in tegenstelling tot natuurwetten aan verandering onderhevig zijn.

Lees meer