William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Een andere kijk op de economie

Hier geeft William De Vijlder zijn geheel eigen kijk op de economie. Metaforen, vergelijkingen, analyses van markante financiële en economische teksten… de economie wordt een onuitputtelijke bron van inspiratie en bespiegeling.

Télétravail

Serendipiteit kwijt? Thuiswerken en innovatie

Van thuiswerken wordt verwacht dat het een positieve impact heeft op het niveau van de productiviteit, maar zal het ook een invloed hebben op het groeipercentage ervan? Het antwoord hangt in aanzienlijke mate af van wat er gebeurt op het vlak van innovatie. Interactie tussen mensen is essentieel voor het genereren van ideeën en het uitwisselen van informatie. Formele interactie kan heel gemakkelijk worden georganiseerd via een waaier aan softwaretoepassingen, maar informele interactie is een veel grotere uitdaging. Om ervoor te zorgen dat de serendipiteit binnen en tussen teams niet verloren gaat, gezien het belang ervan voor een cultuur van innovatie, is een combinatie van thuiswerken en on-site werken aanbevolen.

Lees meer
 
Illustration édito 21.17

Thuiswerken en arbeidsproductiviteit

Een van de blijvende gevolgen van de COVID-19-pandemie is ongetwijfeld de manier waarop we werken, met meer telewerk dan voor de coronacrisis. Uiteraard hangt de mogelijkheid daartoe in grote mate af van de sector, jobinhoud, maar ook van het land. Deze ontwikkelingen kunnen diepgaande implicaties hebben op de woonplaatskeuze, de rol van de steden, de behoefte aan kantoorruimte, het gebruik van vervoermiddelen, de noden op het gebied van IT-infrastructuur (ultrasnel internet), enz. In principe zouden we een positieve invloed op de productiviteit verwachten, vooral als gevolg van een grotere tevredenheid en efficiëntie van de werknemers. Recente onderzoeken geven aan dat ook de bedrijven dat verwachten. Empirisch onderzoek toont echter aan dat de impact op de productiviteit grotendeels afhangt van factoren als de IT-infrastructuur, de voorkeuren van werknemers en de manier waarop dat thuiswerken wordt opgezet en opgevolgd door het management.

Lees meer
 
monnaie

Bitcoin: koper, wees voorzichtig

Uitgaande van het overzicht van de functies van een munt kunnen we stellen dat cryptomunten eerder moeten worden beschouwd als beleggingsinstrument dan als alternatief voor fiduciair geld. Sinds begin 2020 zijn de correlaties tussen bitcoin en koper, aandelen en, in het bijzonder, de break-even-inflatie toegenomen. Wellicht is het zo dat beleggers zich op bitcoin richten als de inflatieverwachtingen toenemen. Ook schommelingen in het beleggerssentiment spelen een rol. De mate waarin de prijs van de bitcoin verandert, suggereert dat speculatieve golven aan het werk zijn, gedreven door impulsinkopen en extrapolatieve verwachtingen inzake koersstijgingen. Als de fundamentele waarde van een instrument zoals een cryptomunt zeer moeilijk of onmogelijk te bepalen is en als de prijswijzigingen op korte termijn een veelvoud zijn van de veranderingen die worden waargenomen op de aandelenmarkten, is voorzichtigheid geboden bij het opbouwen en beheren van een blootstelling.

Lees meer
 
psychology

Krijgt psychologie de bovenhand op de kerncijfers?

Uit een recente peiling bij 469 CFO’s van Amerikaanse bedrijven blijkt dat 84% tegen het eerste kwartaal van 2021 in de VS een recessie verwacht. Daarmee rijst de vraag of die negatieve verwachtingen uiteindelijk de terugval niet zelf in de hand werken. Een positieve correlatie tussen het ondernemersvertrouwen en de bedrijfsbeslissingen kan erop wijzen dat de fundamentele factoren verbeteren (of dat ondernemers dat verwachten). Ze kan echter ook het gevolg zijn van dierlijke instincten. Empirisch onderzoek door CESifo op basis van gegevens voor Duitse bedrijven bevestigt dat die een rol spelen. Per saldo heeft instinctief optimisme een groter effect dan instinctief pessimisme.

Lees meer
 
COAL

Europa: lagere CO2-uitstoot uit energieverbruik

In de Europese Unie is de CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen in 2018 met 2,5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor ■Aangezien het bbp is gestegen, betekent dit dat de koolstofintensiteit is gedaald, waarmee er een langetermijntrend wordt voortgezet. De ontwikkelingen verschillen van land tot land en in heel wat landen is de uitstoot gestegen. Ook zijn er aanzienlijke verschillen in de uitstoot per hoofd van de bevolking afhankelijk van het niveau van economische ontwikkeling, ofschoon dit slechts een van de vele factoren is die een invloed hebben op de emissie-intensiteit.

Lees meer
 
green finance

Als milieu, handel en sociaal beleid hand in hand gaan

De recente ‘Verklaring van economen betreffende koolstofdividenden’ bevat een aantal belangrijke vuistregels voor de VS om de opwarming van de aarde aan te pakken. De verklaring wijst uitdrukkelijk op de nood aan een systeem van importheffingen en exportsteun om even concurrerend te blijven als landen zonder koolstofbelasting. De auteurs adviseren om de opbrengsten uit de koolstofbelasting evenredig uit te keren aan Amerikaanse burgers. Men zou echter ook kunnen overwegen om bij het gebruik van de opbrengsten uit milieubelastingen rekening te houden met de impact van de milieuheffing op de inkomensverdeling en tegelijk investeringen in energie-efficiëntie te promoten.

Lees meer
 
labyrinthe

Verstrikt in handelsgeschillen

Het IMF en de OESO tonen zich bezorgd over de toenemende handelsconflicten. Op macro-economisch niveau komen we door invoerrechten in een situatie met alleen maar verliezers terecht, al verschillen de gevolgen naargelang de sector. Er zijn niet alleen directe economische gevolgen, we moeten ook rekening houden met een impact op de inflatie en de financiële markten. Het grootste punt van zorg is dat de onzekerheid als gevolg van die conflicten structureel toeneemt.

Lees meer
 

Een economische ‘playlist’

In deze tijd van het jaar regent het lijstjes. Radiozenders vragen hun publiek om hun favoriete songs te kiezen. Op basis daarvan stellen ze een top 100 van het voorbije jaar samen of een top 1000 aller tijden. Die laatste lijst is een bron van nostalgie, maar ook van inspiratie: voor een econoom is de verleiding inderdaad groot om naar verbanden te zoeken tussen hedendaagse muziek en economische thema’s

Lees meer
 

Dagboek: Week 27 – 2014

De zoektocht naar rendement door beleggers verhoogt de aantrekkelijkheid van strategieën met een hoge alfa wat uitdagingen meebrengt voor het human resources management. De economische gevolgen van verlies in voetbal. Verkiezingen in Indonesië. Herschikkingen van de portefeuilles in Japan.

Lees meer
 

Dagboek: Week 22- 2014

Maandag 2 juni 2014  Brussel Ik neem een video op voor het retailnetwerk van BNP Paribas Fortis in België rond het thema van systematisch beleggen. Voor beleggers die op de middellange of langere termijn min of meer frequent geld opzij kunnen zetten, is systematisch beleggen erg aantrekkelijk. Het is eenvoudig want het beschikbare geld wordt […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 21- 2014

Maandag 26 mei 2014  Praag Ik heb een lunchafspraak met een belangrijke klant. Het gesprek draait grotendeels rond de vraag of er nog winst te halen valt in de markten. Wat aandelen betreft kunnen de winsten volgens ons nog voldoende groeien om stijgende koersen te rechtvaardigen bij een soepel monetair beleid. In de media kregen […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 20 – 2014

Maandag 19 mei 2014  Amsterdam Tijdens een lange brainstorming met een institutionele klant bespreken we de marktomgeving: de gestage daling van de obligatierente: beleggers zijn de milde taal van de Fed genegen en verwachten – of hopen ten minste – dat de ECB maatregelen treft. Wij zijn het niet eens met de interpretatie dat de […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 19 – 2014

Maandag 12 mei 2014  Abu Dhabi Ik land in Abu Dhabi rond 7 uur in de ochtend. Het is er al lekker warm. Later die dag wordt het echter ondraaglijk warm (36°C). Ik heb meerdere ontmoetingen met beleggers om de economische vooruitzichten en marktprognoses te bespreken. Ik dineer met een collega van vroeger die nu […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 18 – 2014

Maandag 5 mei 2014  Brussel / Parijs In een uitwisseling van e-mails met ons hoofd voor de tactische vermogensallocatie bespreken we de mate waarin de markten ons sinds begin dit jaar hebben verrast: de euro verzwakte niet, Oekraïne had amper een impact op de markten, beleggers vluchtten weg uit Japan en obligaties zetten verrassend hoge […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 17 – 2014

Maandag 28 april 2014  Brussel Tijdens een vergadering met klanten over onze assetallocatie benadruk ik het belang van risicoanalyse en de bewaking van het risico in stressomgevingen en vanuit het oogpunt van de blootstelling aan risicofactoren. Die blootstelling is belangrijk omdat spreiding slechts een illusie kan zijn: aandelen en hoogrentende bedrijfsobligaties zijn sterk gecorreleerd in […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 16 – 2014

Maandag 21 april 2014  Paasmaandag Vorige week op vakantie geweest. Vandaag dus een hele stapel kranten wegwerken. Dat noemen ze in het Engels FOMO-gedrag (‘fear of missing out’) maar ja, nieuws is wel het sleutelwoord in ons vak. Een kop uit de Financial Times van 9 april valt me op: ‘IMF cuts downturn danger to […]

Lees meer
 

Dagboek: Week 12 – 2014

Maandag 24 maart 2014  Londen Ik breng de voormiddag door op Canary Wharf  voor een breed interview met Reuters over de marktvooruitzichten. In de namiddag staat onze wekelijkse vergadering over de assetallocatie op de agenda. We bespreken de verwachtingen voor Europese hoogrentende obligaties in detail. De beleggingsklasse gedraagt zich erg goed, mede dankzij het degelijke […]

Lees meer
 
Menu