Tag: olieprijs

De hersenbreker van het zwarte goud

Op 20 januari dit jaar kostte een vat Brent 27,88 USD (omgerekend 25,52 EUR), zijn dieptepunt voor het lopende jaar. Heel onlangs bereikte die prijs de symbolische drempel van 50 USD (44,7 EUR). Zoals in 2015 is gebleken, is het nog moeilijker om de trend van olie te voorspellen dan die van andere economische variabelen. Daarom kunnen we beter even stilstaan bij de mogelijke gevolgen van een stijgende olieprijs.

 

Paparazzi en waarom goedkope olie ook een punt van zorg kan zijn

Aandelen werden massaal verkocht wat op basis van de economische cijfers een overdreven reactie lijkt. De cijfers waren inderdaad gemengd, maar niet in die mate dat het de uitstroom die we zagen kon rechtvaardigen.

 

Economische voorspellingen: een handleiding

Voor economische voorspellers is elk nieuw jaar een les in nederigheid. De eerdere voorspellingen naast te feiten leggen is vaak een bron van frustratie. Dat was voor 2015 zeker het geval wat de olieprijs betreft.

 

De wisselende determinanten van op de markt gebaseerde inflatieverwachtingen in de eurozone

In een klimaat van structureel lage inflatie hebben centrale banken en hun volgers er alle belang bij om de inflatieverwachtingen op de voet te volgen. Uit econometrisch onderzoek is namelijk gebleken dat de gerealiseerde inflatie de inflatieverwachtingen beïnvloedt, maar ook dat die verwachtingen op hun beurt bepalend zijn voor de toekomstige inflatiecijfers. Dat laatste is […]

 

Vaarwel winter

De weerkundige lente nadert met rasse schreven, maar in de eurozone is de economische lente al begonnen.

 

Convergenties, divergenties

In economentaal heeft het woord divergentie vaak een kwalijke bijklank, terwijl convergentie doorgaans als positief wordt ervaren.

 
 
Menu