Tag: kwantitatieve versoepeling

De smalle lijn tussen zelfgenoegzaamheid en helderziendheid

Verblinding, zelfgenoegzaamheid, koelbloedigheid, moreel risico, scherpzinnigheid? Of misschien moeten we het in navolging van de Bank for International Settlements houden bij dissonantie? Welk woord komt het dichtste bij het gedrag van de financiële markten tijdens de voorbije maanden?

 

Extreme toestanden in obligatiemarkten

Het intrinsiek correcte niveau bepalen van de langetermijnrente op basis van economische factoren is een echte uitdaging en kwantitatieve versoepeling …

 

Wie heeft schuld aan de lage rente?

De rente is laag en het beleid van de ECB draagt daartoe bij maar de echte oorzaak is zwakke groei en lage inflatie

 

Vaarwel winter

De weerkundige lente nadert met rasse schreven, maar in de eurozone is de economische lente al begonnen.

 

Convergenties, divergenties

In economentaal heeft het woord divergentie vaak een kwalijke bijklank, terwijl convergentie doorgaans als positief wordt ervaren.

 
 
Menu