Rondvraag ECB naar kredietverstrekking door banken is hoopgevend voor bedrijfsinvesteringen

Elk kwartaal publiceert de ECB haar peiling naar de kredietverstrekking door banken in de eurozone. Die biedt een schat aan informatie, zowel over de financiële aanbodzijde (kredietvoorwaarden van banken) als over de financiële vraagzijde (drijfveren van recente kredietvraag, verwachte vraag naar leningen) in de eurozone. De peiling is een belangrijke aanvulling op traditionelere ‘harde’ cijfers (activiteit, productie, verkoop, enz.) en ‘zachte’ cijfers (vertrouwens- en sentimentindicatoren).

Onlangs ontstond er nogal wat ophef over de gevolgen voor de eurozone van de vertraging in China en globaal genomen in de opkomende landen. Die vertraging kan een negatieve impact hebben via de internationale handel, de wisselkoersen of het bedrijfsvertrouwen. Nauw daarmee verbonden is de factor onzekerheid: bedrijven kunnen verrast zijn door wat er zich in China, Brazilië en andere landen afspeelt en daardoor onzekerder worden in hun beoordeling van de toekomst. Dit zou op de investeringen kunnen wegen.

De verticale staven in onderstaande grafiek tonen hoe banken in de eurozone de recente kredietvraag van bedrijven met het oog op investeringen in kapitaalgoederen beoordelen in de hogerop vermelde peiling. We bevinden ons al twee kwartalen op rij op positief terrein. Anders gezegd, het aantal banken dat oordeelt dat de vraag naar dit specifieke type van leningen de voorbije drie maanden is toegenomen is hoger dan het aantal banken dat een afname ziet.

chart23oct2015

De lijn in de grafiek toont de wijziging in procent van de reële bruto-investeringen in vaste activa vergeleken met vorig jaar. De groei is positief sinds eind 2013 en trok weer aan na een vertraging in het tweede halfjaar van 2014. Er is vanzelfsprekend een hoge correlatie tussen hoe banken de kredietvraag voor investeringen beoordelen en de bruto-investeringen in vaste activa. Op basis van de recente cijfers van bankleningen is enig optimisme over de kapitaaluitgaven op de korte termijn zeker op zijn plaats. Laten we daarbij echter niet vergeten dat het klimaat plots kan omslaan als er zich schokken voordoen. Dat werd pijnlijk duidelijk in 2011 toen de crisis in de eurozone in volle hevigheid toesloeg.