Bij het begin van deze week gingen de aandelen in China alweer sterk omlaag. In de voorbije weken hebben we dit herhaaldelijk gezien en dit heeft geleid tot beleidsreacties en zelfs tot interventie in de markt. De gevolgen op de reële economie zijn vooralsnog onduidelijk maar de beursdaling leert ons wel iets over hoe de inschatting van de economische vooruitzichten is geëvolueerd. Sterke koersdalingen in China kunnen markten elders in de wereld beïnvloeden via vertrouwenseffecten: de onzekerheid neemt toe, bijvoorbeeld betreffende de reële gevolgen van de daling in Shanghai en Shenzhen en dit kan beleggers aansporen om minder risico te nemen. Een tweede kanaal is directer en betreft een herinschatting van de Chinese groeivooruitzichten en wat dit betekent voor bedrijven die naar China exporteren. Tot slot kan er ook een interestvoetkanaal zijn: beleggers zouden van mening kunnen zijn dat de Amerikaanse centrale bank de eerste renteverhoging in deze cyclus zal uitstellen in reactie op de zenuwachtigheid betreffende China.

Bijgaande grafiek schetst het gecumuleerde verloop van de Eurostoxx50 index in de dagen na een sterke daling op de beurs van Shanghai. Met sterke daling wordt bedoeld een verlies in één dag van 5% of meer. Sinds begin 2003 hebben 33 dergelijke sterke dalingen plaatsgevonden. De grafiek toont de reactie op de Europese beurzen op dezelfde dag, na 2, 3 enz dagen.

 Graph du 29 juillet

 De gemiddelde daling blijkt gering te zijn. In 80% van de gevallen (blauwe zone) situeert de impact zich in een range van -4% en +4% en dit na 3 tot 4 dagen. De beste prestatie werd neergezet eind oktober 2008: een sterke daling in Shanghai werd compleet genegeerd in Europa waar de beurzen 10 dagen later een stijging van bijna 12% te zien gaven. De slechtste prestatie was in dezelfde maand, na de sterke daling van 6 oktober 2008.