Het intrinsiek correcte niveau bepalen van de langetermijnrente op basis van economische factoren is een echte uitdaging en kwantitatieve versoepeling door centrale banken maakt deze oefening enkele moeilijker. Zo is de ECB vandaag niet bekommerd om de intrinsieke waardering van de obligaties die worden gekocht. De langetermijnrente kan soms zo sterk dalen dat het moeilijk wordt dit te rationaliseren vanuit een langetermijnperspectief. Dit is wat we recent zagen in de Eurozone.

De termijnrente –de rente op één jaar binnen tien jaar- zakte er onder de 50 basispunten. Gezien de relatie tussen de éénjaarsrente en de herfinancieringsrente van de ECB betekent dit dat de markt er van uitging dat de beleidsrente van de ECB binnen tien jaar ongeveer nul zou zijn…forward rate 1 year in 10 years