We worden overspoeld met economische cijfers, maar de echte toestand van de economie beoordelen blijft een eeuwige strijd, gewoon omdat die cijfers met enige vertraging binnenlopen. Het is alsof je naar een thermometer kijkt om te zien hoe koud of warm het enkele weken geleden was. Nog lastiger wordt het als je wil beoordelen welke kant de economie de komende maanden of jaren mogelijk opgaat. In dat opzicht kunnen graadmeters van verwachtingen op lange termijn nuttig zijn. Denk daarbij aan op peilingen gebaseerde indicatoren zoals de peiling bij professionele voorspellers van de ECB, maar ook aan informatie afgeleid van financiële marktkoersen. Eén van die indicatoren trad vorig jaar nog in het voetlicht toen Mario Draghi ernaar verwees tijdens zijn toespraak in Jackson Hole. We hebben het over de break-eveninflatie over vijf jaar binnen 5 jaar. Deze maatstaf op basis van swapcontracten wordt als een goede indicator van de inflatieverwachtingen op lange termijn gezien (de marktverwachting voor de gemiddelde inflatie over vijf jaar binnen vijf jaar). Deze zomer volgde de indicator een dalende trend in de eurozone wat de bezorgdheid voedde dat de deflatievrees weer toeneemt en/of dat de economie vaart mindert. Maar die dalende trend is mogelijk gedeeltelijk een gevolg van de dalende olieprijzen – vanuit historisch oogpunt is er inderdaad enige correlatie tussen die twee – hoewel volatiliteit in de financiële markten ook een rol kan spelen. Onderstaande grafiek toont de standaarddeviatie (berekend op basis van 20 dagelijkse waarnemingen) van de dagelijkse rendementen van de eurozonestoxx 50 en die van de vijfjarige break-eveninflatie binnen vijf jaar. Voor deze cijferreeksen berekenden we het driemaandelijks voortschrijdende gemiddelde om een beeld van de trend op korte termijn te krijgen.

image chart 4 sept 2015

Er lijkt sprake van een duidelijke correlatie tussen de twee cijferreeksen wat er op zou wijzen dat de hogere (lagere) beursvolatiliteit gepaard gaat met een hogere (lagere) verwachte volatiliteit van de inflatie. Die schommelingen op korte termijn kunnen het nut van deze indicator als graadmeter voor de inflatieverwachting op lange termijn beperken.