Het exacte tijdstip van de eerste renteverhoging door de Fed hangt van de cijfers af. Wat ons echter het meeste bezighoudt, is welke impact dit op de financiële markten zal hebben. Eén punt van zorg is dat de obligatierente meer dan verwacht stijgt omdat beleggers zouden focussen op de volledige verkrappingscyclus in plaats van op de eerste maatregel. Dat kan ook een weerslag op de verwachtingen voor Wall Street hebben. De grafiek toont het rendement over een periode van zes maanden van de S&P500 en de cumulatieve wijziging over eenzelfde periode van de rente op Amerikaanse tienjarige schatkistcertificaten.

S&P 500_Us 10-year bond yield

Een voortschrijdend gemiddelde versterkt het beeld van de correlatie doorgaans. Onder dit voorbehoud zien we sinds ongeveer 2008 een positieve correlatie tussen de S&P500 en het niveau van de obligatierente. Vóór 2008 zagen we vaak een negatieve correlatie. De positieve correlatie sinds 2008 wijst erop dat aandelen over deze periode sterker afhingen van de verwachtingen over de toekomstige kasstromen dan van de rentebewegingen. De stijging van de obligatierente en de stijging van aandelen weerspiegelen in dat geval hetzelfde: een verwachting dat de groei versnelt. De vraag is nu of dit zo zal blijven zodra de Fed begint te verkrappen. Vroeg of laat zal bezorgdheid over de rente bepalend worden voor de standpunten over de kasstromen en winstcijfers.