Eén zwaluw maakt nog geen lente, maar wie er de recente berichten op nakijkt ziet steeds meer zwaluwen opduiken. In de VS kwamen er in maart 196.000 banen bij, ruim meer dan de consensusverwachting. Na de betere peilingen in Duitsland (IFO, behalve voor de verwerkende industrie) en Frankrijk (INSEE) van vorige week reageerden beleggers deze week opgelucht op de stijging van de officiële PMI voor de Chinese industrie (van 49,2 naar 50,5) en de tweede stijging op rij van de Caixin-PMI voor de industrie (van 49,9 naar 50,8). Die laten uitschijnen dat de stimulansen enig effect beginnen te hebben en wakkeren bij de handelspartners van China de hoop op betere exportvooruitzichten aan. Voorlopig is dat echter meer een kwestie van hoop dan van harde cijfers.

De Chinese PMI’s hebben slechts met een flinterdunne marge de kaap van 50 gerond en de exportcomponent van de PMI voor de eurozone viel in maart verder terug tot een abominabele 44,8. De index verloor terrein in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië, terwijl Spanje, Nederland en Ierland vooruitgingen. Al te aandachtig naar de verwerkende industrie kijken, houdt echter het risico in dat andere ontwikkelingen onopgemerkt blijven. Zoals uit de grafiek blijkt, is de kloof tussen de industrie en de dienstensector verder gegroeid. In december vorig jaar lagen de PMI’s voor de eurozone op respectievelijk 51,4 en 51,2. In maart bedroeg het verschil al bijna 6 punten (47,5 voor de industrie en 53,3 voor diensten). Ondanks een terugval van 50,2 naar 49,1 in Frankrijk trok de PMI voor de dienstensector dankzij forse vooruitgang in Italië en Spanje in maart verder aan. Een belangrijke vaststelling is dat de detailhandelsverkoop in de eurozone in februari met een stijging van 0,4% ten opzichte van januari en 2,8% jaar op jaar beter uitviel dan verwacht. Ook andere recente cijfers voor de eurozone wekken vertrouwen. In het vierde kwartaal van 2018 lag de bedrijfsinvesteringsratio (de bruto-investeringen in vaste activa gedeeld door de bruto toegevoegde waarde) op 23,7% (tegenover 23,4% in het derde kwartaal) en steeg de vacatureratio tot 2,3% (tegenover 2,1% in het voorgaande kwartaal).

Of de groei in de verwerkende industrie in de nabije toekomst stabiliseert, hangt ook af van hoe de onzekerheid zich ontwikkelt, een factor die de afgelopen maanden voor flinke tegenwind zorgde. In de onderhandelingen tussen de VS en China lijkt de kans op een vergelijk toe te nemen. Voorspellingen over de brexit hebben een zeer beperkte houdbaarheidsdatum, dat heeft het recente verleden wel bewezen, maar als een harde brexit kan worden vermeden – en precies daarover lopen op dit ogenblik gesprekken – zou de onzekerheid voor het bedrijfsleven uiteraard sterk verminderen.

eurozone PMI and real gdp growth