De nieuwe verwachtingen van de leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) zijn ontnuchterend. De mediane groeiverwachting voor dit jaar is verlaagd van 2,3% naar 2,1% en is voor volgend jaar eveneens naar beneden bijgesteld (van 2,0% naar 1,9%). De wijziging in de bandbreedte van de individuele verwachtingen voor 2019 van 2,0-2,7% naar 1,6-2,4% is nog veelzeggender. De werkloosheid komt nu naar verwacht eind dit jaar uit op 3,7% in plaats van 3,5%. De verwachting voor de kerninflatie bleef ongewijzigd. Mogelijk het opvallendst is dat de verwachting voor de beleidsrente van de Fed met 50 bp is verlaagd naar 2,4% eind dit jaar en 2,6% daarna, wat één renteverhoging in 2020 impliceert.

Misschien wilde Jerome Powell die neerwaartse bijstellingen wat relativeren door herhaaldelijk op de gunstige vooruitzichten en degelijke fundamentele factoren (werkgelegenheidsgroei, lage werkloosheid, aantrekkelijke niveaus van het consumenten- en bedrijfsvertrouwen) te wijzen en daar terloops aan toe te voegen dat de cijfers geen reden gaven om de rente te verlagen of te verhogen.

Volgens de voorzitter van de Fed is dit “een uitgelezen moment om geduld aan de dag te leggen”. De vooruitzichten zijn immers gunstig, de inflatie is onder controle en de beleidsrente ligt op een neutraal niveau. De markten zien in die herhaaldelijke nadruk op de behoefte aan geduld alvorens eventueel nieuwe stappen te zetten echter een onderliggende vrees dat de vooruitzichten kunnen verslechteren. Verwachtingen dat de groei vertraagt en dat de werkloosheid wat toeneemt, kunnen die indruk nog versterken. Zoals blijkt uit de grafiek verwachten de markten bijgevolg dat de beleidsrente van de Fed in de loop van 2020 daalt (op basis van de futures op die rente). De curve verschoof eind januari al naar beneden, maar is sindsdien nog eens met 20 basispunten gedaald voor de tweede helft van volgend jaar en daarna. Een verschuiving naar boven blijft natuurlijk mogelijk. Alles hangt van de cijfers af. Als we de informatie uit de FOMC-vooruitzichten en de woorden van de Fed-voorzitter echter mogen geloven, ziet het er niet naar uit dat de futurescurve van de Amerikaanse beleidsrente opnieuw snel een positieve helling zal kennen. De lat ligt daarvoor bijzonder hoog want de markt zou immers opnieuw van meerdere renteverhogingen moeten uit gaan. Volgens ons blijft de beleidsrente dit en volgend jaar op het huidige niveau.

Fed funds rates