Te oordelen naar de reactie van de aandelenmarkt de dag na de parlementaire stemming over het brexitakkoord, die voor premier May op een zware nederlaag uitdraaide, lijken beleggers van mening dat de kans op de minst wenselijke uitkomst – een harde brexit zonder akkoord, dus zonder overgangsperiode – is afgenomen. De veeleer internationaal gerichte FTSE 100 bleef immers achter bij de FTSE 250, die het meer van de binnenlandse economie moet hebben. Daaruit valt af te leiden dat beleggers zich wat minder zorgen maken over de klap die de economie zou krijgen als het VK zonder akkoord uit de EU stapt. De Bank of England schat het negatieve effect op het reële bbp op 4,75% tot 7,75% tegen 2023. Die ramingen zijn onzeker, maar het lijdt geen twijfel dat de gevolgen groot zouden zijn. Ze zouden zich ook al in een vroeg stadium manifesteren: het vertrouwen zou een duik nemen doordat onduidelijk is hoe bedrijven de ontwrichting van hun aanbodketens zullen opvangen, terwijl de koopkracht van de huishoudens zou afnemen doordat invoerheffingen en een zwakker Britse pond de inflatie kunnen aanwakkeren.

We kunnen een brexit zonder akkoord als een staartrisico zien en de reactie van de markt suggereert dat de vrees daarvoor is afgenomen. Of dat meer dan een tijdelijke zucht van opluchting is, hangt af van hoe de gesprekken in het VK en tussen het VK en de EU verlopen. De ruime meerderheid waarmee het bereikte akkoord werd verworpen, betekent dat ingrijpende wijzigingen nodig zijn om de steun van het parlement te krijgen. Bovendien moeten ook de Europese partners daarmee instemmen. Het is misschien wat kort door de bocht, maar het lijkt op de kwadratuur van de cirkel: voldoende afstand nemen van de EU om eigen handelsverdragen te kunnen sluiten en tegelijk een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland voorkomen. Gezien de omvang van die uitdaging, lijkt het nu vrij waarschijnlijk dat de brexit, die gepland was op 29 maart, wordt uitgesteld. Meer tijd kopen voor onderhandelingen biedt hoop dat we het staartrisico kunnen vermijden, maar houdt wel in dat de hardnekkige onzekerheid nog geruime tijd economische tegenwind veroorzaakt – zowel voor het VK als voor bedrijven in de EU die met het VK handel drijven.

Brexit : onzekerheid, reactie van de aandelenmarkt