Maandag 3 maart 2014 

Londen

De evolutie in Oekraïne en vooral in de Krim beïnvloeden de financiële markten op de gebruikelijke manier: aandelen dalen met een underperformance voor Europa, de euro verzwakte vergeleken met de Amerikaanse dollar, de Zwitserse frank steeg wat, de goud- en oliekoersen klommen licht en de obligatierente zakte door de vlucht naar veilige havens. Later zal naar deze dag verwezen worden als een toonbeeld van de marktreactie bij stijgende geopolitieke bezorgdheid. Toch lijkt die reactie vrij bescheiden, met uitzondering van de EURO STOXX index die op het einde van de beursdag een versnelde daling zag.

Dinsdag 4 maart 2014 

Londen

De markten stabiliseerden stilaan na de correctie van gisteren. Het politieke risico lijkt vooralsnog ingeprijsd, maar daar kan van uur tot uur verandering in komen.

Woensdag 5 maart 2014 

Parijs

Ik neem mijn nieuwe maandelijkse video op. Ditmaal is de video gewijd aan Europese aandelen en waarom ze het wellicht beter zullen doen dan de Amerikaanse markt: aantrekkelijkere waarderingen; snellere verwachte winstgroei, lagere winstmarges en dus ruimte voor stijgingen, een bredere internationale spreiding van inkomsten en een gunstig verschil in het monetaire beleid (een geleidelijk verkrappend beleid in de VS met de mogelijkheid van een marktvriendelijke verrassing van de ECB). 

Donderdag 6 maart 2014 

Parijs

Ik volg de persconferentie van Mario Draghi na de ECB-vergadering live via het internet. Gelet op de verbeterende indicatoren voor de conjunctuur in de eurozone verwachtte ik vanzelfsprekend geen radicale beleidsbeslissingen. Het was niet zozeer de beslissing om niets te veranderen die ontgoochelde, maar veeleer zijn verklaringen tijdens de vraag- en antwoordsessie. Er bestaat inderdaad een consensus binnen de raad van bestuur van de ECB om ondanks de gestaag verbeterende economische cijfers bij de eerdere verklaringen over het toekomstig rentebeleid (‘forward guidance’) en de onderliggende strategie (rente op het huidige niveau houden en indien nodig verlagen) te blijven.

Maar Draghi stelt dat dit betekent dat de ECB de lagere reële rente door een stijging van de inflatie als de economie zich herstelt zal aanvaarden. Dat is niet bepaald een agressief standpunt. Inmiddels is de inflatieverwachting van de ECB lager dan die van de Survey of Professional Forecasters (1,5% versus 1,7%), dus de professionals zijn duidelijk optimistischer over de economie of ze verwachten dat de ECB vroeg of laat maatregelen treft. Ik denk dat die laatste verklaring het dichtst bij de waarheid zit. 

Vrijdag 7 maart 2014 

Brussel

In mijn maandelijks telefoongesprek met onze CIO voor Indonesische aandelen in Jakarta legt hij uit waarom de markten het de laatste weken zo goed deden. Een doorslaggevende factor waren de betere macro-economische cijfers (handelsbalans met een maandelijks overschot sinds oktober, dalende inflatie) waardoor beleggers naar de markt terugkeerden. In het vierde kwartaal werkten Indiase aandelen nog als een magneet op buitenlandse beleggers. Nu lijkt Indonesië die rol over te nemen.

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners