Maandag 11 november 2013

Feestdag voor de herdenking van Wapenstilstand

Gisteren ging ik met mijn echtgenote naar een film kijken. De trailer bleek uiteindelijk beter dan de film zelf! Wel interessant was een reclameboodschap die voor de film werd getoond. Het was een reclame van een verzekeringsmaatschappij die mensen bewust moest maken van de noodzaak om aan pensioensparen te doen. In het filmpje is een oude vrouw met een looprekje te zien die noodgedwongen haar studentenjob weer moet opnemen: ijs verkopen in filmzalen om haar te lage pensioen aan te vullen. Cynisch maar duidelijk.

Dinsdag 12 november 2013 

Londen

Ik spreek op de Europese conferentie voor gestructureerde producten over de rol van deze producten in een klimaat van normalisering van het monetaire beleid (wat eigenlijk een eufemisme is voor ‘stoppen met geld drukken en de rente verhogen). In een dergelijk klimaat verhoogt de volatiliteit in de markt waardoor de indicatoren voor markttiming minder betrouwbaar worden. Daarom verdient het aanbeveling om de tactische vermogensallocatie aan te vullen met op kwantitatieve regels gebaseerde markttiming (risico-overlay) en instrumenten met convexe uitkeringen van inkomsten zoals converteerbare obligaties of bepaalde gestructureerde producten. Deze producten kunnen ook om opportunistische redenen worden gebruikt. Dat gebeurt doorgaans via een gecombineerde aankoop van callopties en verkoop van out-of-the-money opties.

Woensdag 13 november 2013 

Londen

Ik voer een gesprek met onze beheerders voor vastrentende producten. Er zijn drie belangrijke punten die ik uit dit gesprek meeneem: 1) schuldpapier uit de opkomende markten biedt bij gelijklopende ratings een aantrekkelijk rendement vergeleken met bedrijfsemittenten uit de ontwikkelde economieën. 2) De breakeveninflatie voor inflatiegelinkte obligaties is aanzienlijk gedaald (nu circa 1,3%) en volgt daarmee de dalende trend in de gerealiseerde inflatie. Deze lijkt nu aantrekkelijk op de langere termijn. 3) De vraag of de start van tapering opnieuw nervositeit in de opkomende markten met tekorten op de lopende rekeningen zal veroorzaken blijft onderwerp van gesprek.

Op Twitter wordt Peter Praet geciteerd met zijn uitspraak dat negatieve depositotarieven en activa-aankopen mogelijk zijn. Dit lijkt een manier om de euro naar beneden te praten en het werkt (ten minste vandaag).

’s Avonds ben ik in Amsterdam.

Ik woon een vip-diner bij op de World Pension Fund Summit. De man naast mij is een Nederlandse professor en hij vat het probleem van de Nederlandse economie netjes samen: 1) veel activa (in pensioenfondsen) en schulden (hypotheekleningen), 2) een geschiedenis van erg hoge verhoudingen tussen hypotheek en waarde waardoor veel hypotheekleningen nu te hoog zijn in het licht van de gedaalde onderliggende waarde wat de mobiliteit (in de arbeidsmarkt) verlaagt en 3) deze problemen drukken op het vertrouwen van de consument en dus op de economische groei.

Terug in mijn hotel zet ik CNBC aan waar ik zie dat Wall Street alweer een record heeft neergezet. Ondertussen lossen de uitspraken van Janet Yellen in haar confirmation hearing de verwachtingen in: een inschikkelijk standpunt. Aandelen stijgen en de dollar daalt. 

Donderdag 14 november 2013

Amsterdam

Op de World Pension Fund Summit spreek ik over de macro- en micro-economische gevolgen van de individualisering van financiële risico’s en wat er op dit vlak moet gebeuren. ‘Individualisering’ betekent dat financiële risico’s die voorheen gedeeld werden (via toegezegd-pensioenregelingen van bedrijven of via een belangrijke eerste pijler (d.w.z. staatspensioenen) steeds minder gedeeld worden door de verschuiving naar toegezegde-bijdrageregelingen en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (wat betekent dat het pensioen wordt verlaagd als mensen weigeren om langer te werken).

Door de striktere regelgeving (Solvency II) en een defensiever portefeuillesamenstelling in een toegezegde-bijdrageregeling (vergeleken met een toegezegd pensioen), kunnen de waarderingen van aandelen dalen wat op zijn beurt de groei vertraagt.

Dit kan onder meer worden aangepakt door de financiële kennis te verhogen en door financiële producten met een ingebouwde bescherming tegen dalingen aan te bieden. 

Vrijdag 15 november 2013

Brussel

Ik schrijf een artikel over het tijdstip waarop nominale obligaties opnieuw aantrekkelijk zullen worden voor beleggers met reële verplichtingen (dus als de nominale verplichtingen samen met de inflatie stijgen). Een belangrijk element in het antwoord op die vraag zijn de vooruitzichten voor… de aandelenmarkten. Hoe meer de obligatierente stijgt (als de Fed haar beleid begint te verkrappen) hoe nerveuzer de beleggers inderdaad zullen worden over de vooruitzichten voor aandelen. Dat zal de aantrekkelijkheid van obligaties als een indekking (veilige haven) verhogen en het stijgingspotentieel van de obligatierente beperken. Conclusie: hoe hoger de S&P-index stijgt, hoe meer beleggers op zoek zullen gaan naar bescherming tegen een eventuele ommekeer van die markttrend, dus hoe lager de volgende cyclische piek van de obligatierente zal zijn.

 

William De Vijlder

Vicevoorzitter van BNP Paribas Investment Partners