Maandag 16 september 2013 

Parijs

In de voormiddag neem ik deel aan een panelgesprek. De meningen lopen niet al te ver uiteen. Staatsobligaties blijven ondanks de licht gestegen rente onaantrekkelijk. Europese aandelen zijn interessant en de deelnemers zijn tevreden dat de rest van de wereld Europa ontdekt (ook al gaat dit ten koste van een sterke euro). Aandelen en obligaties uit de opkomende markten zijn dé kans om waarde te genereren, maar beleggers vrezen voor tweederonde-effecten na de turbulente zomer. Bovendien is er geen positieve katalysator. In de namiddag neem ik mijn maandelijkse video op rond de vraag of de Amerikaanse rente op overheidsobligaties tegen eind 2014 al dan niet een niveau van 4,0% kan bereiken. Dat is inderdaad mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk

Dinsdag 17 september 2013 

Brussel

Ik heb een persontmoeting met een collega van de Private Bank. Drie erg actuele thema’s voor de markten komen aan bod: 1/ de verwachtingen voor Europa 2/ zijn obligaties al aantrekkelijk (neen) 3/ hoe is het met de opkomende markten gesteld (aantrekkelijke waarderingen, maar wat met de tweederonde-effecten na de valutadalingen?). Ik leg de laatste hand aan een tekst voor een Franse krant over de aanbevolen activamix voor de volgende maanden: aandelen + obligaties of aandelen + cash (merk op, obligaties + cash komen niet ter sprake). De keuze hangt af van de overtuigingsgraad van de belegger: obligaties zijn negatief gecorreleerd aan aandelen, dus als zijn standpunt tegenover aandelen verkeerd blijkt, kan de winst op de obligatiepositie het verlies op de aandelenpositie nog gedeeltelijk goedmaken. Maar als hij erg overtuigd is, kan hij gewoon cash in combinatie met aandelen gebruiken om zijn portefeuille het juiste risiconiveau te geven.

Woensdag 18 september 2013 

Londen

Op de voorpagina van de Britse editie van de Financial Times staat een artikel over de stijgende vastgoedprijzen in het VK. Die stijging lijkt uitsluitend een gevolg van de gestaag stijgende prijzen in Londen, terwijl in de rest van het land alles bij hetzelfde blijft. Dat is een interessante uitdaging voor het monetaire beleid (wanneer wordt die erg lokale stijging een punt van zorg) en zelfs voor het macroprudentiële beleid. Ik heb een ontmoeting in de kantoren van Reuters om de top-down omgeving voor de markten te bespreken. We hebben het over hoe de begeleidende verklaring bij de tapering-beslissing moet klinken om neutraal of negatief voor de markt te zijn. Neutraal is volgens mij een maximale afbouw van QE van 15 miljard USD, negatief een afbouw van meer dan 15 miljard USD + een indicatie wanneer QE volledig zal zijn afgewikkeld. De grote verrassing komt diezelfde avond nog: geen tapering!

Donderdag 19 september 2013 

Parijs

De ‘no tapering’-beslissing wordt aanvankelijk goed onthaald, vooral in de opkomende markten, maar duwt de obligatierente ook lager. Ik zie niet in waarom de markten zich zouden verheugen als de Fed niet durft te doen wat iedereen inmiddels toch al had verwacht. Ofwel zijn Bernanke en zijn collega’s bezorgd over het debat in het Congres over het schuldplafond (op basis van bepaalde schattingen zit de VS tussen 18 oktober en 5 november zonder geld, niet bepaald iets om vrolijk van te worden), ofwel menen ze dat de economie te zwak is (wat zou betekenen dat ze de tapering-beslissing in extreme mate van de cijfers zullen laten afhangen wat op zijn beurt de marktvolatiliteit zal aanwakkeren, evenmin iets om vrolijk van te worden).  

Vrijdag 20 september 2013

Brussel

De Financial Times citeert James Bullard van de Fed in St Louis die stelde dat een beslissing over tapering al tijdens de bijeenkomst van het FOMC in oktober kan vallen. Dat is heel wat anders dan de commentaren van analisten op Twitter gisteren die stelden dat de tapering-plannen tot december of zelfs tot de lente van volgend jaar konden worden uitgesteld. Een en al verwarring dus en het debat bij de Fed “yes we’ll taper, no let’s wait, perhaps we will anyhow quite soon” stelt ons er niet geruster op.

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners