Maandag 9 september 2013 

Brussel

Ik voer een conferentiegesprek met ons hoofd voor aandelen uit de ASEAN-landen in Kuala Lumpur, Maleisië. We bespreken de verkoopgolf die deze beleggingsklasse trof, het gebrek aan transparantie op de korte termijn en het feit dat bedrijven met een ongeschikte valutacombinatie op hun balans klappen zullen krijgen. Wat kan die toestand stabiliseren? Ik denk aan een aantal dingen zoals het begin van het tapering-programma, een visie dat de Amerikaanse obligatierente genoeg zou zijn gestegen (maar zover is het nog niet) en een voortgezette groei in China. Die laatste factor had al een grote impact op bepaalde bedrijven in de grondstoffensector, bijvoorbeeld in Indonesië.

Dinsdag 10 september 2013 

Brussel

De stabilisering of zelfs bescheiden stijging van opkomende valuta’s de laatste dagen zet door. Onverwacht reageren de aandelenmarkten daar positief op. Dat de onzekerheid rond Syria afnam, hielp natuurlijk ook. Er stroomt minder kapitaal naar veilige havens, zoals obligaties, olie en de Amerikaanse dollar.

Woensdag 11 september 2013 

Brussel

Ik telefoneer geregeld met onze CIO voor India. Zo ook vandaag. De markten stabiliseerden, maar fundamenteel is er nog niets veranderd omdat het gewoonweg nog te vroeg is. Zo zal de verzwakking van de roepie gunstig zijn voor de handelsbalans en de lopende rekening, maar dat zal nog wat tijd vragen. Wij zijn het eens dat Indiase aandelen van nabij moeten worden opgevolgd op de middellange termijn omdat de recente turbulentie beleidswijzigingen kan meebrengen. Onzekerheid door de verkiezingen (gepland in mei) kunnen een interessant instapmoment vormen. Wordt vervolgd…

Ik e-mail met collega’s over het vastrentende segment van de markt van opkomend schuldpapier. Vanuit een ‘kopen & houden’-perspectief schept de rentestijging kansen: het gecumuleerde spreadverschil gedurende de looptijd van de obligatie creëert een goede buffer tegen risico’s van valuta’s die al veel verzwakt zijn. Wel moet het dalingsrisico dan actief worden beheerd. Dit is een factor die een terugkeer van kapitaal naar de beleggingsklasse op gang kan brengen of ten minste toch de uitstroom van kapitaal kan afremmen.

Donderdag 12 september 2013 

Parijs

Het pad naar een normalisering van het monetair beleid loopt niet over rozen… Bloomberg voerde een peiling uit bij 31 economen waaruit bleek dat 16 van de respondenten van mening waren dat Mario Draghi’s verklaringen over zijn beleidsintenties (de officiële op het huidige of een lager peil te houden gedurende een lange tijd) de stijging van de obligatierente in de eurozone (onder invloed van de VS) niet konden afwenden. Reuters citeert dan weer Asmussen, lid van de raad van bestuur van de ECB, die zegt dat het gevaar voor neveneffecten groot is als de Fed haar QE afbouwt. De manier waarop de beleidsintenties aan de man worden gebracht wordt van doorslaggevend belang. Benieuwd dus wie het roer zal overnemen bij de Fed. 

Vrijdag 13 september 2013

Brussel

Komt er al ‘witte rook’ uit de schoorsteen? Reuters citeert de Nikkei-krant in Japan die berichtte dat Barack Obama van plan was om Larry Summers aan te stellen als opvolger voor Ben Bernanke die in januari 2014 aftreedt als voorzitter van de Fed. Na dat bericht stegen de dollar en de staatsobligatierente licht wat erop wijst dat de markt verwacht dat Summers de beleidsteugels wat zou aanhalen. Mij herinnert het aan de opvolging van Volcker door Greenspan en van Greenspan door Bernanke. Markten zijn altijd nerveus en bezorgd over de impact van een nieuwe voorzitter op de beleidsvisie en de communicatiestijl. Na de verkoopgolf die het recente tapering-debat op gang heeft gebracht wordt het vooral uitkijken naar het communicatieluik.

 

William De Vijlder

Chief Investment Officer, Strategie en Partners

BNP Paribas Investment Partners