Maandag 2 september 2013 

Brussel

Ik bereid een presentatie voor klanten later deze week voor en bekijk de rentecurve van Amerikaans schuldpapier. Bij een vergelijking van de rente op tweejarige en tienjarige obligaties valt op dat de curve recent al aanzienlijk is versteild, maar de gevoeligheid van het tienjarige tarief voor positief economisch nieuws blijft hoog. Tegelijk houdt het commentaar van de Amerikaanse Federale Reserve over de richting van het monetaire beleid de tweejarige obligatierente laag. Die combinatie resulteert in een negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties. In dit klimaat wordt het werk van beleggers er een stuk eenvoudiger op: twee beleggingsklassen volstaan immers om een goed gespreide portefeuille op te bouwen en afhankelijk van hun kortetermijnvisie kunnen ze hun nadruk verleggen van aandelen naar obligaties.

Dinsdag 3 september 2013 

Brussel

De macro-economische goednieuwsshow duurt voort. Na betere Chinese en Europese cijfers, vergast de Amerikaanse ISM-index ons nu op een positieve verrassing. De rente op het lange eind van de Amerikaanse curve reageerde met een aanzienlijke stijging op dit nieuws. Dit weerspiegelt de overtuiging van de markt dat het nu een uitgemaakte zaak is dat de FOMC-vergadering later deze maand zal beslissen om het tapering-programma (d.w.z. de afbouw van de maandelijkse activa-aankopen in het kader van de kwantitatieve versoepeling) op te starten. De OESO kwam met verwachtingen die alles bij elkaar genomen vrij positief waren voor Europa.

Op een  nieuwswebsite lees ik dat er in Libanon een app werd ontwikkeld om het publiek in te lichten over bomaanslagen, schietpartijen enz.

Woensdag 4 september 2013

Parijs

Ik houd een chatsessie voor Reuters. De discussie draait vooral rond Europa: hoe reëel is de verbetering? Antwoord: de PMI-cijfers krijgen meer momentum, maar wij kijken nu vooral uit naar groei en ondanks de prille tekenen van herstel zal die wellicht nog lange tijd bescheiden blijven. Een ander aandachtspunt is natuurlijk de impact van de afbouw van de Amerikaanse monetaire stimulansen. ’s Middags licht ik onze standpunten over de verwachtingen voor de rest van het jaar toe. Beleggers zullen met enige nostalgie terugkijken naar de omgeving van precies een jaar geleden toen de ECB de OMT’s introduceerde en de Fed QE3 aankondigde. De grote wijzigingen vandaag zijn dat 1/ er geen ‘nieuwe spelregels’ meer zijn 2/ dat het spel zelf verandert, d.w.z. de Fed bereidt de markten voor op haar tapering-programma waarop renteverhogingen zullen volgen. Geruststellend is wel dat de Amerikaanse rentecurve al erg steil is, waardoor de kans op nog meer aanzienlijke rentestijgingen nu beperkt lijkt. Bovendien zal de reële kortermijnrente vermoedelijk nog een hele tijd negatief blijven. Tot slot schept een verbeterend economisch klimaat, ten minste in de ontwikkelde markten, goede kansen voor winstgroei (iets waar we wanhopig naar op zoek zijn).

Ik heb een telefoongesprek met de CIO van FFTW, onze gespecialiseerde partner voor vastrentende producten. Hij benadrukt dat de snelheid waarmee de Fed haar beleid verkrapt een belangrijk thema voor de markten wordt, zeker omdat dit tempo hoog was in eerdere cycli, terwijl markten nu hopen dat het … traag zal zijn.

Donderdag 5 september 2013 

Parijs

Ik ontmoet ons Financial Engineering team om hun werk rond de voorspelbaarheid van aandelenrendementen te bespreken (in de loop der jaren hebben academici al heel wat bij elkaar geschreven over dit belangrijke thema en wij gebruiken die literatuur als vertrekpunt voor ons eigen onderzoek). We bespreken tevens het ‘oude werkpaard’ van de marktwaardering (het dividend discount model d.w.z. het model om de waarde van een aandeel te actualiseren). Het herinnert er ons aan hoe gevoelig die maatstaf is voor de obligatierendementen: na de stijging van de rente op schatkistcertificaten had de Amerikaanse markt per eind augustus een redelijke waarde die in lijn was met de geobserveerde waarde (voorafgaand aan het tapering-debat noteerde de markt een stuk onder zijn redelijke waarde). Europa noteert van zijn kant nog altijd onder zijn redelijke waarde.

Vrijdag 6 september 2013

Brussel

Ik heb een studio-interview bij Kanaal Z, een Belgische televisiezender toegespitst op economische verslaggeving, rond het thema van marktacroniemen (BRICs, PIIGS en nu weer de BIITS wat staat voor Brazilië, India, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika). Opvallend is dat meerdere landen onder één noemer plaatsen nog niet betekent dat ze een homogene groep vormen. We wisten dit al voor de BRIC- en PIIGS-landen, maar de laatste dagen werd dit andermaal duidelijk toen de nervositeit van de markten rond Brazilië en India wegebde. Datzelfde kan nog niet worden gezegd over Indonesië. Dat impliceert dat beleggers deze marken selectief moeten blijven benaderen.

 

William De Vijlder

Chief Investment Officer, Strategie en Partners

BNP Paribas Investment Partners