Maandag 26 augustus 2013 

Brussel

In de opkomende markten lijkt de rust wat weer te keren (ten minste voorlopig). Ik bekijk de correlaties tussen de fundamentele cijfers en de wijziging in de wisselkoers tegenover de Amerikaanse dollar sinds eind april voor een groot aantal opkomende markten om na te gaan of er besmetting in het spel was. De band tussen de balans van de lopende rekening en de wisselkoers is sterker dan die tussen resp. het begrotingstekort of het niveau van de obligatierente en de wisselkoers. De besmetting bleef al bij al zeer beperkt: slechts een klein aantal landen zag de valuta’s verzwakken ondanks een overschot (of klein tekort) op de lopende rekening. De essays die tijdens de Jackson Hole Conferentie van de Federale Reserve van Kansas werden voorgesteld zijn aanbevolen lectuur. Ik heb bijzonder genoten van de tekst van Hélène Rey van de London Business School over ‘een dilemma, geen trilemma’: in een wereld van vlottende wisselkoersen en monetaire autonomie, is de beheersing van de kapitaalrekening een erg lastige opdracht. (Klik hier voor de paper : Download 13 08 29 1 2013Rey.pdf (1397.3K))

Dinsdag 27 augustus 2013 

Helsinki

Ik ontmoet een klant om de marktvooruitzichten voor de rest van het jaar te bespreken. Ik benadruk dat de termijnspread (de premie voor durationrisico’s) voor Amerikaanse obligaties veel gestegen is sinds de tapering-discussie (d.w.z. de afbouw van de activa-aankopen in het kader van de derde ronde van kwantitatieve versoepeling) is losgebarsten De curve (tienjarige obligatierente min 2 jaar) is in die mate versteild dat we de hoogtepunten van 1993, 2004 en 2004 naderen. (Klik hier voor de grafiek : Download 13 08 29 Graph US bond yields.pdf (157.1K))

Dat is geruststellend omdat het erop wijst dat de curve wellicht zal vervlakken zodra de Fed de rente begint te verhogen (ergens in 2015) waardoor de langetermijnrente minder zou stijgen dan die op het korte eind van de curve. Dat zou ook goed nieuws moeten zijn voor aandelenbeleggers.

Woensdag 28 augustus 2013 

Amsterdam 

Op weg naar ons kantoor voer ik een conferentiegesprek met onze CIO voor Indonesische aandelen. Morgen wordt een belangrijke dag omdat er een vergadering van de Indonesische centrale bank op de agenda staat: beleggers willen weten hoe de zwakte van de roepia zal worden aangepakt. Ondanks de grote daling in de aandelenmarkt worden aandelen nog altijd verhandeld met een verwachte K/W van circa 11 (die rekening houdt met een neerwaartse bijstelling van de verwachte groei voor de winsten per aandeel). Uit mijn gesprek met de CIO van ons team voor aandelen met hoog dividendrendement blijkt dat beleggers nog altijd veel belangstelling tonen voor hoge dividenden hoewel aandelen met obligatiekenmerken (hoog dividend en hoge pay-out ratio) het doorgaans moeilijk hebben. Bij ons team voor beursgenoteerd vastgoed horen we eenzelfde verhaal.

Donderdag 29 augustus 2013 

Parijs

Indonesië heeft zijn beleidsrente met 50 bp opgetrokken, een maatregel die door de valutamarkt goed werd onthaald. Ik spreek met onze portefeuillebeheerders voor bedrijfsobligaties. Per saldo hield de markt in Europa goed stand. Het rendement op de vervaldag voor investment-grade obligaties is slechts 2,2% en hoogrentende obligaties bieden bijna 5,0% wat 50 bp lager is dan de recente hoogtepunten en 75 bp hoger dan de dieptepunten van dit jaar. Augustus was wat lastiger door de gebruikelijke lagere liquiditeit in de vakantieperiode en fusie- en overnameactiviteit wat doorgaans nadelig is voor obligatiehouders. 

Vrijdag 30 augustus 2013

Ik breng de ochtend in Gent door aan de universiteit waar ik sinds 1991 part-time doceer. De studenten komen hun examen ‘Economie van de financiële markten’ bij mij afleggen. Een van de vragen luidt als volgt: ‘Stel dat je in activa in USD belegt. Moet je dan voor aandelen, obligaties of cash kiezen?’ Een aantal studenten gaat voor aandelen (vooral in het licht van de kwantitatieve versoepeling), anderen gaan voor obligaties (vooral op basis van de zwakke winstgroei)…

In de namiddag ben ik in Brussel. Ik neem deel aan een discussie met een collega van State Street op Reuters TV ter gelegenheid van de nieuwe assetallocatiepeiling van Reuters. Uit die peiling blijkt dat aandelen uit de opkomende landen te veel aan de kant worden gezet (de mediane allocatie is naar de dieptepunten van 2009 gezakt) en ondergewaardeerd zijn (20% K/W-korting vergeleken met aandelen uit de ontwikkelde landen). De dag dat daar een positieve katalysator voor wordt gevonden, zal deze bal echt aan het rollen gaan.

 

William De Vijlder

Chief Investment Officer, Strategie en Partners

BNP Paribas Investment Partners