Maandag 2 juni 2014 

Brussel

Ik neem een video op voor het retailnetwerk van BNP Paribas Fortis in België rond het thema van systematisch beleggen. Voor beleggers die op de middellange of langere termijn min of meer frequent geld opzij kunnen zetten, is systematisch beleggen erg aantrekkelijk. Het is eenvoudig want het beschikbare geld wordt automatisch belegd in vooraf zorgvuldig geselecteerde fondsen, maar nog belangrijker is het feit dat de belegger niet telkens als hij wat geld over heeft voor dezelfde prangende vraag komt te staan, namelijk ‘Doe ik het of doe ik niet’. Een logisch gevolg en groot voordeel van deze benadering is dat de gemiddelde prijs waartegen men belegt, gladgestreken wordt in de tijd (zogeheten dollar cost averaging in technische termen). 

Dinsdag 3 juni 2014 

Luxemburg

Ik heb meerdere vergaderingen met journalisten en klanten op het programma om onze marktvooruitzichten voor het tweede halfjaar toe te lichten. Een veel gestelde vraag is of de markten niet al te zelfgenoegzaam zijn – een verwijzing naar de afwezigheid van een blijvende impact van de gebeurtenissen in Oekraïne en de trendmatige daling van de Amerikaanse en Europese obligatierente – terwijl iedereen het er toch over eens is dat de Fed haar beleid vanaf volgend jaar verkrapt. Beide thema’s (Oekraïne, dalende obligatierente) zijn symptomatisch voor de focus van de markten op kortstondige katalysatoren. In het geval van de VS zijn er op de korte termijn geen aanjagers (de rente wordt wellicht pas vanaf de zomer van 2015 verhoogd), terwijl in Oekraïne geen enkele katalysator sterk genoeg is gebleken om beleggers uit risicovolle beleggingsklassen te doen stappen. 

Woensdag 4 juni 2014 

Parijs

Ik spreek op een internationaal seminarie voor relatiebeheerders bij BNP Paribas. De organisator schoof mij het thema ‘De symfonie van de markten’ toe. Ik gebruik inderdaad graag metaforen in mijn presentaties, maar deze was toch knap lastig, al was het maar omdat ik geen groot kenner van klassieke muziek ben. Vroeger brachten mensen bij gebrek aan inspiratie een bezoekje aan de bibliotheek. Vandaag steken we ons licht op bij Google of Wikipedia. De bewegingen in een symfonie zijn te vergelijken met de cycli van de financiële markten voor beleggers. In de muziek zijn er doorgaans drie of vier bewegingen, terwijl er in de economie vier zijn (herstel, groei, crisis, recessie). De dirigent van de financiële wereld is de bepaler van de assetallocatie die ervoor moet zorgen dat het rendement evenwichtig blijft…

Donderdag 5 juni 2014 

Amsterdam / Rotterdam

Na een persconferentie in Amsterdam reis ik door naar Rotterdam voor een conferentie met klanten. Terwijl een collega rijdt, zit ik achterin de wagen om de persconferentie van Mario Draghi via een live webcast te volgen op mijn laptop. Dat geeft mij de gelegenheid om wat tweets de wereld in te sturen. Ondanks de vele beloften in het verleden met als algemene onderliggende boodschap dat de ECB zich unaniem veel zorgen maakt over de inflatierisico’s en de sterkte van de euro, komt het pakket van maatregelen als een positieve verrassing en stijgen de markten. Vermeldenswaard in dit verband is dat een verzwakking van de euro uitdrukkelijk wordt vermeld als een verwacht gevolg van de beslissingen van de ECB. Is de euro dan toch een beleidsdoelstelling geworden? Op Twitter zijn de reacties verbazend gemengd. Een aantal waarnemers oppert dat de ECB nu alles uit de kast heeft gehaald door zoveel maatregelen tegelijk te treffen. Anderen betreuren de afwezigheid van daadwerkelijke kwantitatieve versoepeling (QE, anders gezegd staatspapier kopen).

Op de bijeenkomst met klanten later die dag vat ik mijn standpunt samen: 1) Het is een omvangrijk pakket van maatregelen; 2) het is een evenwichtig pakket (bijv. een negatieve depositorente zou als alleenstaande maatregel slechts een beperkte impact hebben omdat de overtollige reserves in het systeem nu vrij beperkt zijn, maar de beëindiging van de sterilisatie van het Securities Markets Programme verhoogt die reserves net; 3) uit het onderzoek naar het bankkrediet van de ECB blijkt dat de kredietvraag wellicht zal aantrekken, wat de vraag naar de Targeted Long Term Refinancing Operation (TLTRO) zal ondersteunen; 4) als de ECB een punt zet achter haar Asset Quality Review kunnen de banken zich meer bereid tonen om krediet te verstrekken. Wat het punt van QE via de aankoop van staatspapier betreft: 1) Ik veronderstel dat de raad van bestuur minder unaniem is over dit instrument en dat de ECB het dus wellicht alleen als een laatste wapen in de strijd wil gooien; 2) de ECB wil nog wat munitie achter de hand houden en hoopt dat de TLTRO ondertussen volstaat; 3) omdat de obligatierente al zo sterk is gedaald, kan een massale aankoop van obligaties door de ECB een zeepbel in de obligatiemarkten veroorzaken (enkele maanden geleden meldden de media nog dat een ECB-official ervan uitging dat er ten minste 1000 miljard EUR nodig is om een betekenisvolle impact op de inflatie te hebben).

In de vooravond dineer ik met klanten. Er zijn meerdere tafels en de economen Paul Krugman en Carmen Reinhart gaan van tafel tot tafel om op vragen te antwoorden (ik kom hier nog op terug in een aparte bijdrage). Ik denk niet dat ik ooit al een zo interessante mix van eetbaar voedsel en ‘voedsel tot nadenken’ mocht verorberen. Na het eten spreken Krugman en Reinhart op een conferentie georganiseerd door Elsevier. Ik neem deel aan het afsluitend panel met Nederlandse economen (al ben ik een Belg …). Het gaat er levendig aan toe en de meningen over het begrotingsbeleid, over wat de ECB moet doen, over schuldafbouw en over het structureel beleid lopen sterk uiteen. Het is ver voorbij middernacht als ik in mijn hotel aankom. Het was een hoogst interessante dag. 

Vrijdag 6 juni 2014 

Londen

In de kantoren van de Financial Times neem ik een video-interview op met John Authers van die krant over de ECB die de sluizen heeft geopend. Hier is de link: http://video.ft.com/3608730070001/Has-Draghi-opened-the-floodgates-/Markets

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners