Maandag 13 januari 2014 

Brussel

Tijdens ons maandelijks telefoongesprek legt de CIO van onze Russische joint venture uit dat de Russische retailmarkt vrij getemperd is. In een ander telefoongesprek hoor ik dat onze strateeg voor China voor de nabije toekomst geen katalysatoren ziet voor een stijging van de aandelenmarkt en dat hij meer zijwaartse bewegingen verwacht. ’s Avonds vlieg ik naar Genève. Ik kom net op tijd in mijn hotel aan om op CNBC te vernemen dat de Amerikaanse markt gedaald is, onder meer door een pessimistisch rapport van Goldman Sachs over de waarderingen.

Dinsdag 14 januari 2014 

Genève/ Montreux/ Genève/ Zurich

In de voormiddag ontmoet ik een klant in Genève om onze visie op de markten te bespreken. Het beeld op de voorpagina van mijn presentatie toont een kronkelend bergpad. Het is niet bedoeld als een illustratie van Zwitserland, maar van de onderliggende dubbelzinnigheid in de communicatie over de beleidsintenties (forward guidance) van de Federal Reserve: hoe laag moet het werkloosheidscijfer zijn voor de Fed haar basisrente begint te verhogen en zal de Fed de beleggers gerust willen stellen of een hogere obligatierente aanvaarden naarmate we verder onder het streefcijfer van 6,5% voor de werkloosheid dalen? Een ding staat vast: de onzekerheid zal dit jaar toenemen.

Tijdens de lunch bij een presentatie voor klanten in Montreux hebben we uitzicht op een spectaculair landschap van het meer en de in mist gehulde bergtoppen. Dit is eigenlijk een metafoor voor de marktvooruitzichten: helder en positief in de nabije toekomst, maar waziger voor de tweede helft van het jaar. Vervolgens keer ik terug naar Genève voor een persoonlijke ontmoeting met een journalist. Het wordt een lang en aangenaam gesprek. De journalist had mijn presentatie vooraf aandachtig gelezen en mijn meest recente video over forward guidance bekeken. Daardoor konden we onmiddellijk overstappen op de kern van de zaak zoals de waarderingen, de communicatie over de beleidsintenties als een uitnodiging om meer risico te nemen en de wijzigende correlatie tussen aandelen en obligaties. Daarna woonde ik ons wekelijks conferentiegesprek over de assetallocatie bij. We zijn voorzichtiger geworden voor aandelen uit de opkomende landen waar wij in nabije toekomst geen katalysatoren voor bovengemiddelde rendementen zien. ’s Avonds neem ik opnieuw de trein, deze keer naar Zurich.

Woensdag 15 januari 2014 

Zurich/Bazel/Bern/Lugano

Twee ontbijtvergaderingen in Zurich, gevolgd door een presentatie met lunch in Bazel en een presentatie bij een ‘vroeg aperitief’ in Bern. ’s Avonds reis ik naar Lugano. Gelukkig rijden de Zwitserse treinen stipt op tijd. Tijdens de presentaties leg ik uit dat we vertrouwen hebben in het vermogen van bedrijven om winstgroei te genereren. In een klimaat van een verbeterende conjunctuur en een nog altijd soepel monetair beleid, is het erg aannemelijk dat de koers-winstverhouding niet zal dalen, wat betekent dat de aandelenkoersen wellicht in lijn met de winstcijfers zouden stijgen. Dat kan een moeilijke evenwichtsoefening voor beleggers worden: de aandelenrally zou rationeel zijn (d.w.z. gebaseerd op de winstgroei) maar de prijsstijging zou de markt naar relatief duur terrein duwen op basis van de Shiller koers-winstverhiuding. Deze indicator is gebaseerd op de tien jaar voortschrijdende en voor inflatie gecorrigeerde bedrijfswinsten, die achterblijven bij de meest recente winstevolutie. Dit is een ingewikkelde manier om te zeggen dat de marktverwachtingen afhangen van de winstcijfers, maar dat de beleggers over stalen zenuwen zullen moeten beschikken om te weerstaan aan de roep van de sirenes dat aandelen veel te duur kunnen zijn. 

Donderdag 16 januari 2014 

Lugano

Presentatie voor een klant in het Grand Cafe Al Porto Lugano. Het is een erg mooie zaak. Om naar de vergaderzaal op de eerste verdieping te gaan moet je langs een balie waarop de meest exquise gebakjes denkbaar staan uitgestald. Moeilijk om je niet te laten afleiden. Het is een erg oud gebouw en mij werd verteld dat de vergaderzaal ooit een gebedsruimte was. Ik weet niet of er enige goddelijke inspiratie in mijn presentatie zat, maar we hadden wel een goed gesprek over de waarderingen en het afnemend aantal min of meer aantrekkelijk geprijsde beleggingsklassen. Volgens ons zijn Europese aandelen en obligaties in USD uitgegeven door groeilanden behoren eveneens tot deze categorie. 

Vrijdag 17 januari 2014 

Brussel

Interview voor de financiële televisiezender Kanaal Z om uit te leggen waarom wij verwachten dat de Amerikaanse dollar dit jaar stijgt. Zodra de obligatiemarkt de eerste renteverhoging door de Fed inprijst, zullen de spreads met de eurozone uitlopen. Bovendien is de dollar een goede afdekking voor aandelen en obligaties als de Amerikaanse groei sterk in positieve zin verrast (waardoor aandelen en obligaties klappen zouden krijgen). In de namiddag ontmoet ik klanten. We zijn het eens dat 2015 een lastig jaar wordt: de kortetermijnrente blijft veel te laag om aantrekkeljik te zijn en staatsobligaties en aandelen kunnen te lijden krijgen van een stijgende obligatierente.

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners