Maandag 5 mei 2014 

Brussel / Parijs

In een uitwisseling van e-mails met ons hoofd voor de tactische vermogensallocatie bespreken we de mate waarin de markten ons sinds begin dit jaar hebben verrast: de euro verzwakte niet, Oekraïne had amper een impact op de markten, beleggers vluchtten weg uit Japan en obligaties zetten verrassend hoge opbrengsten neer. Zelfs een glazen bol zou ons niet in staat stellen om dergelijk marktverloop te voorspellen. 

Dinsdag 6 mei 2014 

Parijs

In onze wekelijkse vergadering over de assetallocatie licht onze winstcijferanalist zijn standpunten toe. Hij blijft vertrouwen in de duidelijk noodzakelijke versnelling van de winstgroei. De historische verbanden tussen de bbp-groei of de inkoopmanagersindices (PMI’s) en de winstgroei in Europa wijzen allemaal in dezelfde richting. Een stabiele of dalende euro zou eveneens welkom zijn. 

Woensdag 7 mei 2014 

Parijs

Ik voer meerdere interessante gesprekken met onze beheerders voor vastrentende producten. Onze bedrijfsobligatiespecialisten stellen dat het rendement in euro van investment-grade papier nu naar 1,6% is gedaald door de gestage vraag en weinig nieuwe emissies. Tot hoe laag kan de rente dalen? Hoogrentende bedrijfsobligaties (inclusief vervroegd aflosbare obligaties) bieden nu een rente van circa 3,5%. Krediet is dus duur, maar het aantal wanbetalingen kan nog dalen en de ECB is geneigd om haar beleid te versoepelen waardoor beleggers de waarderingen aanvaarden.

Donderdag 8 mei 2014 

Amsterdam

Het is ECB-dag en zoals gewoonlijk tracht ik de persconferentie van Mario Draghi live te volgen via web streaming. De ECB-voorzitter windt er geen doekjes om in zijn verklaringen over de beleidsintenties en kondigt nog net geen beslissing aan die pas tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur zou worden genomen. Enkele kernpunten ( het woordelijk verslag van de persconferentie vindt u hier: http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is140508.nl.html#qa):

  • “De stijging van de wisselkoers in een klimaat van lage inflatie is een duidelijk punt van zorg van de raad van bestuur.”
  • “Het herstel versterkt weliswaar in een aantal delen van de eurozone, maar zoals ik eerder al verklaarde is de raad van bestuur niet bereid om al te lang een lage inflatie te dulden.”
  • “Zoals ik al zei, bespraken we de wisselkoers. Ik kan stellen dat de raad van bestuur aan het eind van die discussie bereid bleek om de volgende keer maatregelen te treffen, maar voor we dit doen willen we de prognoses van onze teams zien die begin juni bekend worden gemaakt.”
  • “Er is een consensus van ontevredenheid over het verwachte pad van de inflatie en dus is er een consensus om niet aan de kant te blijven staan en dit niet te aanvaarden als een onweerlegbaar feit…”
  •  “Er werd vandaag geen enkele beslissing genomen. In dat opzicht kan de bespreking van vandaag gezien worden als een voorbereiding van de vergadering volgende maand.” Maar er was zeker een consensus of unanimiteit om de huidige lage inflatie niet al te lang te aanvaarden…”
  • “De raad van bestuur staat unaniem achter de belofte om onconventionele instrumenten te gebruiken in het kader van zijn mandaat en zo efficiënt af te rekenen met het risico van een te lange periode van lage inflatie.”
  • “Zoals ik al herhaaldelijk heb gezegd is de wisselkoers geen beleidsdoelstelling, maar het is een ernstig punt van zorg voor onze doelstelling van prijsstabiliteit en dus een punt dat moet worden aangepakt.”
  • “In feite is het de wisselkoers die de inflatie laag houdt. Zowel de nominale als reële wisselkoers is met zowat 10% gestegen tussen medio 2012 en vandaag.”

Het gevaar van zo duidelijke taal is dat er te veel wordt beloofd en uiteindelijk toch weer te weinig wordt gedaan. Dat is vooral van belang voor de wisselkoers van de euro.

Vrijdag 9 mei 2014 

Brussel

Ik werk mijn presentatie af die ik volgende week herhaaldelijk zal gebruiken tijdens vergaderingen in de Golf-regio. De nadruk ligt op de verschillen in het monetaire beleid (normalisering in de VS, extra versoepeling in de eurozone). Dat stelt problemen voor de communicatie van centrale banken (de Fed mag niet te veel golven veroorzaken, terwijl de ECB al te hooggespannen verwachtingen moet voorkomen), voor de assetallocatie (Europa zou a priori moeten profiteren vergeleken met de VS) en voor het valutabeheer (wanneer zal de EUR/USD wisselkoers eindelijk dalen?). Juni zal wellicht meer duidelijkheid brengen: zal de ECB haar beloften in daden omzetten?

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners