Maandag 21 april 2014 

Paasmaandag

Vorige week op vakantie geweest. Vandaag dus een hele stapel kranten wegwerken. Dat noemen ze in het Engels FOMO-gedrag (‘fear of missing out’) maar ja, nieuws is wel het sleutelwoord in ons vak. Een kop uit de Financial Times van 9 april valt me op: ‘IMF cuts downturn danger to near zero’. De meeste lezers zullen dat alleen maar fijn hebben gevonden, maar voor de belegger betekent dat lage verwachte rendementen: als het risico laag is, wordt er ook maar een lage premie betaald voor dat risico. Dat is al goed zichtbaar in het krappe rendementsverschil tussen bedrijfs- en staatsobligaties maar ook in de aandelenwaarderingen in de VS.

Dinsdag 22 april 2014 

Brussel

Ik geef via een conference call een presentatie over de marktvooruitzichten voor de beleggingsspecialisten van BNP Paribas Fortis. Samengevat: 1. We leven in een wereld van twee snelheden (de ontwikkelde economieën hebben te maken met een beter klimaat terwijl de opkomende economieën maar traag groeien in vergelijking met het verleden); 2. Het monetaire beleid loopt steeds verder uiteen (Fed vs ECB); 3. Interessante waarderingskansen worden schaars (Europese aandelen, opkomende aandelen en obligaties); 4. Volatiliteit ligt cyclisch hoger; 5. Actief beheer nodig om beleggingsprestaties een impuls te geven. Risicobeleggingen moeten van deze situatie kunnen profiteren. Wij blijven dan ook overwogen in aandelen en high yield-obligaties. 

Woensdag 23 april 2014 

Brussel

Mijn gebruikelijke live praatje op het Global Markets Forum van Reuters. De discussie spitst zich vooral toe op de recente sterke ontwikkeling van de opkomende markten. Ik wijs erop dat het verloop van de index aanzienlijke verschillen tussen de landen laat zien: een leuk klinkend acroniem of letterwoord wil nog niet zeggen dat het een goed beleggingsidee is. De tweet van de journalist van Reuters daarna: “Can emerging markets shake off ‘acronym-itis’?”

Donderdag 24 april 2014 

Brussel

Bij de jaarvergadering van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen presenteer ik de marktvooruitzichten. In de vraag- en antwoordsessie komt uit de zaal de vraag wanneer de gigantische balansen van de centrale banken voor een grote inflatieversnelling gaan zorgen. Ik voorzie dat de inflatie gaat stijgen, maar slechts geleidelijk. De overtollige reserves gedeponeerd bij de centrale banken zijn enorm en de omloopsnelheid van geld is gedaald, dus is de overdracht van het monetaire beleid naar de reële economie nog niet voltooid. De concurrentiedruk blijft zeer hoog. De vooruitzichten voor grondstoffen zijn in het gunstigste geval neutraal. Niet-conventioneel monetair beleid, tot slot, heeft een enorme invloed gehad op de vermogensmarkten. Dus veroorzaakt de hogere balans van de centrale bank inderdaad meer inflatie. En dan hebben we het over de inflatie van de vermogensprijzen, niet over de inflatie van goederen en diensten. 

Vrijdag 25 april 2014 

Utrecht

Ik ben panellid bij ‘Grip op je vermogen’. De eendaagse conferentie heeft veel publiek getrokken. De paneldiscussie is zeer levendig en concentreert zich op vijf stellingen. Het publiek heeft allemaal een rode en een groene kaart gekregen om aan te geven of men het eens/oneens is met een stelling. Op de vraag of Nederlanders voorbereid zijn op een schralere welvaartsstaat is het antwoord een overweldigend ‘nee’. Een ontnuchterende conclusie die het nog belangrijker maakt om je vermogen op de juiste manier te beheren. De moderator vraagt om één ding te noemen dat het belangrijkst is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Mijn antwoord is om de activa echt aan de hand van de verplichtingen te beheersen, dus om eerst laatstgenoemde goed in kaart te brengen voordat je zelfs maar gaat nadenken over wat je met je activa wilt doen.

 

William De Vijlder

Vice – Chairman van BNP Paribas Investment Partners