Maandag 6 januari 2014 

Gent

Examens aan de universiteit. De lijst van vragen voor het schriftelijke gedeelte is vrij lang om alle onderdelen van de cursus aan bod te laten komen en om de (on)geluksfactor te beperken. Eén vraag gaat over ‘de verdwijning van onzekerheid’. Dit is een belangrijk concept: langetermijnbeleggers met langlopende verplichtingen zullen vaak op de korte termijn beleggen omdat ze weigeren te aanvaarden dat het nog lang kan duren voor de onzekerheid verdwijnt: het kan lang duren vooraleer ze een normale risicopremie voor aandelen of bedrijfsobligaties kunnen opstrijken. Daardoor zijn hun portefeuilles te defensief en in die zin suboptimaal in het licht van de lange looptijd van de passiva. Beleggen is dus bovenal een kwestie van psychologie. 

Dinsdag 7 januari 2014 

Praag

Ik spreek een beleggersconferentie toe over onze verwachtingen voor de markten in 2014 en ik ontmoet klanten voor en na het gebeuren. Tijdens een van die ontmoetingen voer ik aan dat het voornaamste risico voor de markten dit jaar een sterk groeitempo in de VS is omdat dit de obligatierente zou doen stijgen en op obligaties zou drukken, op basis van een ‘Fed die achterblijft bij de curve’. Dat zou op zijn beurt een daling van aandelen meebrengen. De klant fronst de wenkbrauwen omdat een zakenbank hem een week geleden nog had verzekerd dat een verbazend sterke groei goed nieuws voor aandelen zou zijn omdat dit de winstverwachtingen zou verhogen. Twee totaal tegengestelde standpunten voor eenzelfde marktgebeurtenis. Dat is de echte definitie van een markt. Mijn punt van zorg is dat de obligatiemarken voor een perfect scenario geprijsd zijn en dat aandelen erg gevoelig zijn voor de trends op de obligatiemarkten, waardoor elke verstoring bij de ene turbulentie bij de andere kan veroorzaken.

In België is hét onderwerp van gesprek de toespraak van een burgemeester die ter gelegenheid van een nieuwjaarsdrink liet weten dat er die nacht geen alcoholcontroles zouden worden uitgevoerd in zijn stad. Voor een econoom klinkt dit als forward guidance (d.w.z. communicatie over de beleidsintenties) wat zoals we weten aanzet tot risico’s. Ik vraag me af of de mensen die nacht bier of water hebben gedronken.

Woensdag 8 januari 2014 

Lissabon

Een andere dag, een ander land. In ontmoetingen met klanten ga ik dieper in op het thema van de mogelijke negatieve gevolgen van sterke Amerikaanse groeicijfers. Een ander risico is de uitkomst van de Europese parlementsverkiezingen eind mei. Analisten vragen zich af of de mix van trage groei en hoge werkloosheidscijfers tot proteststemmen zal leiden. Dankzij deze ontmoetingen krijg ik een beter zicht op het lokale sentiment over de toestand van Portugal. Er leeft vrij veel vertrouwen. De export groeit snel, de arbeidskosten zijn gedaald en de staat zal obligaties uitgeven om een buffer op te bouwen voor toekomstige financieringsbehoeften. Bovendien hebben Spanje en Ierland die het erg goed doen op de obligatiemarkten een positief effect op Portugal. Dat is een hele verandering vergeleken met mijn bezoek een jaar geleden. 

Donderdag 9 januari 2014 

Een vrije dag ’s Avonds kijk ik naar het nieuws van de ECB. Voorzitter Mario Draghi hanteerde inschikkelijke taal. Immers, de eurozonecrisis is nog niet voorbij omdat de werkloosheid erg hoog blijft en de groei zwak en broos is. Bovendien blijft de inflatie wellicht gedurende tenminste twee jaar onder de 2%. Ik vraag me af hoe beleggers aantrekkelijke positieve reële rendementen zullen behalen in die looptijd nu de depositorente nog jaren onaantrekkelijk laag zal blijven.

Vrijdag 10 januari 2014 

Nog een vrije dag De laatste Amerikaanse werkloosheidscijfers vielen tegen. Slecht nieuws voor aandelen. Laten we wachten op de eventuele bijstellingen volgende maand voor we hieruit conclusies trekken.

 

William De Vijlder

Vicevoorzitter van BNP Paribas Investment Partners