William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Economische cyclus

Hoe ontwikkelen de economische groei, inflatie en werkgelegenheid zich in een land of werelddeel? William De Vijlder buigt zich via een analyse van de conjunctuur over de cyclische schommelingen van een economie in fases van crisis, groei, recessie of herstel.

Global economy

Wereldeconomie krijgt weer wat kleur

Na de teleurstellende banencreatie in de VS in februari haalden beleggers opgelucht adem bij de solide cijfers over maart. De indices van de Chinese industrie klommen opnieuw boven de drempel van 50. In de eurozone staat de verwerkende industrie nog altijd onder druk, maar steeg de inkoopmanagersindex (PMI) voor de dienstensector. De detailhandelsverkoop viel beter uit dan verwacht. Voor de industrie hangt veel af van hoe de onzekerheid zich ontwikkelt. Op dat vlak zijn er hoopgevende tekenen. De kans dat de VS en China een vergelijk vinden is toegenomen, terwijl in het VK over de partijgrenzen heen wordt onderhandeld om een harde brexit te voorkomen.

Lees meer
 
yuan

Stabiliseert de Chinese groei? Nog niet.

De vele nieuwe cijfers deze week konden de zorg over de Chinese groeivertraging niet wegnemen. Door de gebruikelijke effecten van het Chinese Nieuwjaar en de recente begrotingsstimulansen is het voorbarig om al duidelijke conclusies te trekken Het belang van de Chinese groei valt niet te onderschatten gezien het grote aandeel van China in de wereldeconomie, ook voor grote exporteurs naar China zoals Duitsland. In die context wordt een handelsakkoord met de VS cruciaal.

Lees meer
 
Fed

VS: verontrustende stippen

De FOMC-leden hebben hun groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld, terwijl de verwachtingen voor de werkloosheid zijn verhoogd. De vooruitzichten voor de Amerikaanse beleidsrente (de ‘dots’ of stippen in de dotplot) zijn met 50 basispunten gedaald. Volgens de voorzitter van de Fed blijven de verwachtingen gunstig en is dit een uitgelezen moment om geduld aan de dag te leggen. De markten zijn minder optimistisch gestemd. Zij zien in die nadruk op geduld een onderliggende vrees voor een sterke groeivertraging en verdisconteren een renteverlaging in de loop van het komende jaar. Volgens ons blijft de beleidsrente dit en komend jaar op het huidige niveau.

Lees meer
 
dragon chinois

Europa: invloed van China op exportsentiment

Gezien China zwaar doorweegt in het wereldwijde bbp veroorzaakt een tragere Chinese groei elders besmettingseffecten. In landen die voor hun export sterker van China afhangen, is de beoordeling van de component nieuwe orders de afgelopen twaalf maanden sterker gedaald. De beoordeling van de exportcomponent in de Duitse inkoopmanagersindex (PMI) is nauw gecorreleerd aan de Chinese PMI Duitsland en bij uitbreiding ook heel Europa kunnen dus alleen maar hopen dat de recente groeibevorderende maatregelen van China effect sorteren.

Lees meer
 
global trade

Wereldwijde oorzaken van het zwakkere sentiment: buitenlandse versus binnenlandse factoren

Sinds begin 2018 is de beoordeling van de component ‘nieuwe exportorders’ in de PMI van de verwerkende industrie in veel landen sterker gedaald dan die van het algemene klimaat. Mogelijk wijst dit erop dat de algemene groeivertraging veeleer een gevolg is van schokken in de buitenlandse dan de binnenlandse vraag. Dalende nieuwe exportorders weerspiegelen de aanzienlijk tragere groei van de wereldhandel. Er is er wellicht een verband met de tragere Chinese groei en in veel landen ook met de tragere groei van de kapitaaluitgaven die sterker van de import afhangen dan de consumptie. Onzekerheid over de handelsrelaties kan eveneens een rol spelen.

Lees meer
 
euro

Eurozone: wat vertelt het zwakkere sentiment ons over de groei?

Voor dit jaar verwacht de Europese Commissie nu 1,3% groei in de eurozone. In haar eerdere prognose was dat nog 1,9%. Verrassend is die neerwaartse bijstelling zeker niet in het licht van de dalende trend van een aantal peilingen. Het signaal dat die indicatoren nu afgeven voor de bbp-groei is echter gemengd wat het lastig maakt om het huidige groeimomentum te beoordelen.

Lees meer
 
Brexit flight

Brexit: de prijs van onzekerheid

De reactie van de aandelenmarkt suggereert dat de kans op een brexit zonder akkoord is afgenomen nu het Britse parlement het akkoord dat met Europa werd bereikt met een ruime meerderheid heeft afgewezen. Of die opluchting aanhoudt, hangt af van hoe de gesprekken over mogelijke uitwegen verlopen. De hardnekkige onzekerheid zal nog geruime tijd voor economische tegenwind zorgen, zowel voor het VK als voor bedrijven in de EU die met het VK handel drijven.

Lees meer
 
NewYork

VS: het ‘groeispook’

De forse correctie van de Amerikaanse aandelenmarkten sinds eind september toont dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de groei. Uit de indicatoren over het 4e kwartaal blijkt echter dat die nog altijd op peil blijft. De cijfers sinds begin dit jaar sturen tegenstrijdige signalen uit: de ISM-index voor de verwerkende industrie is sterk gedaald, terwijl de werkgelegenheid buiten de landbouw aanzienlijk is toegenomen. De onzekerheid over de handelsrelaties tussen de VS en China blijft zwaar op het ondernemersvertrouwen wegen.

Lees meer
 
groeiverwachtingen voor 2019

Wereld in de greep van vrees voor de groei

De voorspellingen van het FOMC laten er alvast geen twijfel over bestaan: het comité stelt zijn groeiverwachtingen voor 2019 naar beneden bij, terwijl het die in september nog verhoogde. Volgens het comité valt de werkloosheid in 2020-21 bovendien hoger uit dan eerder gedacht en zal de Fed haar beleid in een trager tempo verkrappen, terwijl de cyclische piek van de Amerikaanse basisrente lager zou uitvallen dan eerder verwacht.

Lees meer
 
Oil

Dalende olieprijzen: een punt van zorg?

De prijzen voor olie en metalen namen dit jaar een diepe duik. Voor olie lijkt dat overwegend een gevolg van aanbodgerelateerde factoren. Dat de metaalprijzen dalen, komt waarschijnlijk door de zwakkere wereldwijde groei. Er bestaat een duidelijk negatieve relatie tussen schommelingen in de olieprijzen en de toekomstige Amerikaanse reële bbp-groe. In 2019 komt er wellicht tegenwind voor de Amerikaanse groei, maar de dalende olieprijs kan voor rugwind zorgen.

Lees meer
 
Australian flag

Australië: recessie, een vage herinnering

Het is al 27 jaar geleden dat Australië nog een recessie doormaakte en het IMF en de OESO verwachten dat de groei ook de komende jaren aanhoudt. Dat is vooral te danken aan bevolkingsgroei, stijgende productiviteit, uitvoer van grondstoffen naar China en andere snel groeiende Aziatische economieën in combinatie met een beleid om de economie flexibeler te maken. De zwevende wisselkoers speelt een belangrijke contracyclische en dus stabiliserende rol. De sterk gestegen huizenprijzen bedreigen de financiële stabiliteit, maar enkele tegenmaatregelen hebben reeds gezorgd een ‘positieve correctie’.

Lees meer
 
uncertainty

Sentiment in eurozone koelt af

De sentimentindicatoren dalen verder en de flash-raming wijst op een zwakke bbp-groei voor het derde kwartaal. Toch wijzen de factoren die bepalend zijn voor de eindvraag op een aanhoudend goede groei in de komende kwartalen. Uit de cijfers in de komende weken en de ontwikkelingen in verband met de brexit en de importheffingen zal moeten blijken of ze deze analyse bevestigen dan wel afzwakken.

Lees meer
 
lightning

Tien jaar later: het ongemakkelijke ‘nieuwe normaal’

Tien jaar na de ineenstorting van Lehman Brothers hangt de beoordeling van de mate waarin de grote economieën zich volledig van de daaropvolgende wereldwijde financiële crisis en de Grote Recessie hebben hersteld af van de invalshoek van waaruit je het bekijkt. Een gemengd beeld doemt op: het reële bbp per inwoner is hoger dan voor de crisis, maar de groei was ondanks het ruime monetaire beleid traag. De overheidsschulden zijn ondanks een gestage groei en fors lagere rentes niet geslonken. De beleidsrentes liggen (erg) laag en de balansen van centrale banken zijn veel groter. De bewegingsruimte voor het beleid blijft krap wat betekent dat we dringend moeten nadenken over manieren waarop we een volgende recessie gaan aanpakken.

Lees meer
 
question mark

Groeiende onzekerheid treft groeilanden

Sinds begin dit jaar zijn de economische vooruitzichten onzekerder. Wordt de Federal Reserve (Fed) agressiever nu de Amerikaanse economie op volle toeren draait? Wijst de vervlakkende rentecurve erop dat de economie in 2019 sterker dan verwacht vertraagt? Welke gevolgen zullen de hogere invoerrechten hebben? De opkomst van die onzekerheden ging gepaard met allerlei spanningen in de groeilanden.

Lees meer
 
Menu