William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Economische cyclus

Hoe ontwikkelen de economische groei, inflatie en werkgelegenheid zich in een land of werelddeel? William De Vijlder buigt zich via een analyse van de conjunctuur over de cyclische schommelingen van een economie in fases van crisis, groei, recessie of herstel.

Koude douche voor de opkomende landen

De afgelopen jaren gaven vooral bedrijven uit de opkomende landen massaal obligaties in USD uit, waardoor ze kwetsbaarder werden voor een duurdere dollar. Door de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties, de abrupt stijgende dollar en de situatie in enkele specifieke landen is er veel kapitaal weggevloeid en zijn de opkomende valuta’s verzwakt.

Lees meer
 
doutes

Onzekerheid en gevaar voor ‘slechte’ inflatie nemen wereldwijd toe

De terugtrekking van de VS uit het akkoord met Iran heeft voor een kalme reactie gezorgd op de financiële markten. Alhoewel de geopolitieke onzekerheid is toegenomen zorgde dit niet voor een vlucht naar veilige beleggingen. Bijgevolg steeg de langetermijnrente in de VS in het spoor van de duurdere olie. Mocht de olieprijs blijven stijgen dan zou dit uiteindelijk op de groeivooruitzichten wegen.

Lees meer
 

Eurozone: huishoudens met ‘animal spirits’?

Afgelopen week hadden we het over mogelijke verklaringen voor het feit dat de intenties om grote aankopen te doen bij huishoudens met een inkomen in het hoogste kwartiel sterker reageerden op wijzigingen in de bedrijfscyclus dan die van huishoudens in een lager kwartiel.

Lees meer
 
consumption

Eurozone: piek in het consumentenvertrouwen?

Keerpunten in de beoordeling van grote aankopen lopen voor op die in de algemene indicator van het consumentenvertrouwen. Het verschil in de manier waarop huishoudens met een inkomen in het hoogste of laagste kwartiel grote aankopen beoordelen is uiterst conjunctuurgevoelig en de keerpunten in die indicator treden eerder op dan die van het consumentenvertrouwen. Uit de recente waarnemingen kunnen we opmaken dat het consumentenvertrouwen zijn piek voor deze cyclus nadert.

Lees meer
 

Eurozone: maakt de onzekerheid vanzelf een sprong als de groei vertraagt?

Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van 2,2% in de eurozone en een groei van 2,0% volgend jaar (wij houden het op resp. 2,4% en 1,8%). Een lange periode van goed economisch weer is niet alleen een mooie gelegenheid om het dak te herstellen, maar ook om ons te bezinnen over wat er kan gebeuren als er een nieuw seizoen met koelere temperaturen aanbreekt.

Lees meer
 

Eurozone: allemaal samen nu?

De groei in de eurozone was robuust in 2017 en is in nagenoeg alle lidstaten versneld. De dispersie tussen lidstaten inzake activiteitsindicatoren is lager vergeleken met de piek van de cyclus, maar is in 2017 wel toegenomen. Een gezonde conjunctuur biedt een goed kader om de structurele dispersie via beleidsmaatregelen te verminderen.

Lees meer
 

Groeimotor eurozone draait op volle toeren

De economie van de eurozone blijft in volle opmars. Zowel de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) als die voor de verwerkende industrie van Markit steeg in december opnieuw, die laatste zelfs naar een recordhoogte. In combinatie met de verwachte ontwikkeling van de drijfveren van de eindvraag wijst dit op een aanhoudend robuuste groei.

Lees meer
 

Groei: opluchting en onbehagen bij verdere wereldwijde normalisering in 2018

In 2017 heeft de groei in positieve zin verrast. De wereldwijde, zelfvoedende opleving en een accommoderend monetair beleid zouden in 2018 voor nog snellere groei moeten zorgen. Het vooruitzicht van een verdere normalisering van het monetaire beleid is op zich welkom, maar het vormt ook een uitdaging voor de financiële markten die ondertussen aan een erg lage basisrente gewend zijn geraakt.

Lees meer
 

Eurozone: hoeveel beter kan het nog worden?

De economie van de eurozone gaat de goede kant op. In het vierde kwartaal van 2016 zagen we een echte versnelling in de verwerkende industrie en de dienstensector. Uit de cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven sinds medio 2016 duidelijk toeneemt.

Lees meer
 

Topontmoetingen

De inkoopmanagersindices van zowel de eurozone, China als het Verenigd Koninkrijk gingen in februari onderuit. In de Verenigde Staten steeg de index, maar in de maakindustrie bleef hij wel onder de grens tussen groei en krimp die is vastgesteld op 50.

Lees meer
 

Mogelijke vertraging VS stuit op ongeloof

Dat rapport wordt acht keer per jaar gepubliceerd en werpt, aan de hand van anekdotische informatie die door de twaalf districten van de Federal Reserve wordt vergaard, een duidelijk licht op de economische voorwaarden in de VS.

Lees meer
 

Nieuwe focus

Voor het eerst sinds lang waren de Verenigde Staten niet het belangrijkste onderwerp tijdens onze kwartaalvergadering over de economische vooruitzichten. Wat wel speelt is een gevoel van onzekerheid.

Lees meer
 

The Greek marathon

The approval by the Greek parliament of the agreement reached with the Eurozone leaders brings far reaching changes in terms of policy objectives and governance. Negotiations can now start with the creditors on a new programme in order to provide long term financing.

Lees meer
 
Menu