William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Budgettair en monetair beleid

Hier gaat William De Vijlder dieper in op het budgettaire en monetaire beleid via een analyse van de beslissingen van regeringen en centrale banken (ECB, Federal Reserve, Bank van Engeland…), en meer bepaald van de ontwikkeling van het begrotingssaldo van een land en de schuldenlast van de openbare sector.

Zetten de Verenigde Staten hun privilege op het spel?

Door de fiscale reflatie in een economie met volledige werkgelegenheid is de kans groot dat het tekort op de lopende rekening samen met het begrotingstekort toeneemt in de Verenigde Staten. Ondanks de stijgende obligatierentes, vooral als gevolg van het vooruitzicht op grotere begrotingstekorten en een krapper monetair beleid, is de dollar verzwakt. Een mogelijke verklaring is dat het privilege van de dollar als reservevaluta onder druk komt te staan.

Lees meer
 

VS: inflatiezorgen

Na de uurlonen begin deze maand blijken nu ook de consumenten- en producentenprijzen sterker te stijgen dan verwacht. De ontwikkeling van de inflatie is bijzonder moeilijk in te schatten, want de phillipscurve wordt minder betrouwbaar. Dat dwingt beleggers en beleidsmakers om meer naar recente cijfers dan naar langetermijnrelaties te kijken.

Lees meer
 

ECB met reden vaag over de toekomst

De ECB is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar vindt de inflatie nog altijd te laag. Tegen 2020 verwacht ze niettemin een stijging van de inflatie tot 1,7%. Ze weigert dat voldoende dicht bij haar doelstelling te noemen, omdat ze behoedzaam te werk gaat en goede redenen heeft om vaag te blijven.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet. De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet
De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Hercules, Sisyfus en het monetaire beleid

Het IMF is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar zegt dat het herstel nog een weg te gaan heeft. De organisatie toont zich ook bezorgd over de jacht op rendement bij beleggers. Er zijn meerdere doelstellingen wat betekent dat we niet alleen op het monetaire beleid kunnen rekenen om ze te behalen.

Lees meer
 
Willingless To Take Risk infographics

Hoe risicobereidheid kan verdampen

Als centrale banken hun beleid normaliseren is hun communicatie uitermate belangrijk, zeker als het monetaire beleid al heel lang uitermate accommoderend is geweest en als ze daartoe verschillende instrumenten hebben ingezet (een beleidsrente op de ondergrens van nul, kwantitatieve versoepeling, mededelingen over de beleidsintenties).

Lees meer
 

De kunst van ‘monetair’ bochtenwerk

“Een chauffeur die lang rechtdoor rijdt en vervolgens een bocht moet nemen, schakelt terug en trapt daarna zacht op de rem. Ziet hij bij nog altijd hoge snelheid dat de bocht scherper is dan hij had verwacht, dan trapt hij nog wat harder op de rem. De wielen blokkeren en de auto slipt… “ Dit is een goede metafoor voor de uitdaging waar de Federal Reserve voor staat.

Lees meer
 

Na een mooie eerste speelhelft, een moeilijkere tweede helft

De introductie van budgettaire stimulansen in een Amerikaanse economie met volledige werkgelegenheid dreigt op termijn krappere financiële en monetaire voorwaarden in de hand te werken met een rente die oploopt in alle segmenten van de curve, banken die zich voorzichtiger opstellen bij de kredietverstrekking, een spread tussen bedrijfsobligaties en staatspapier die uitloopt en een dollar die stijgt.

Lees meer
 

De hersenbreker van het zwarte goud

Op 20 januari dit jaar kostte een vat Brent 27,88 USD (omgerekend 25,52 EUR), zijn dieptepunt voor het lopende jaar. Heel onlangs bereikte die prijs de symbolische drempel van 50 USD (44,7 EUR). Zoals in 2015 is gebleken, is het nog moeilijker om de trend van olie te voorspellen dan die van andere economische variabelen. Daarom kunnen we beter even stilstaan bij de mogelijke gevolgen van een stijgende olieprijs.

Lees meer
 

Monetaire boemerang

In de meeste landen is de onafhankelijkheid van een centrale bank ten overstaan van de regering inmiddels een vaststaand feit. Haar effectieve autonomie is echter soms beperkter dan men denkt.

Lees meer
 

Wat leren eerdere verkrappingscycli in de VS ons over het piekniveau van de beleidsrente?

De beslissing van het Federal Reserve Open Market Committee (FOMC), dat het beoogde tarief voor de Federal Funds-rente vorige week met 25 basispunten verhoogde, doet heel wat vragen rijzen. Uit het persbericht en de verklaring van Janet Yellen konden we opmaken dat de verhoging geleidelijk zal verlopen en van de cijfers afhankelijk is, maar veel […]

Lees meer
 
Menu