De voorbije maanden overspoelde de financiële pers ons met berichten over de Chinese groeivertraging, de aarzelingen van de Federal Reserve om de rente al dan niet te verhogen en de vastberadenheid van de ECB om haar monetaire beleid zo nodig nog te versoepelen. Het kon ons dus zeker niet ontgaan dat we in een wereld van tweedelingen leven.

Onderstaande grafiek op basis van de inkoopmanagersindices (PMI’s) van Markit voor de VS, de eurozone en de ontwikkelde markten visualiseert dit. De grafiek dekt de periode van januari 2014 tot september of oktober 2015. De horizontale as toont de PMI van de verwerkende industrie, de verticale as die van de dienstensector. Daarmee krijgen we een beeld van: 1/ de evolutie van beide PMI’s in de verschillende regio’s 2/ de dynamiek per regio en per sector 3/ de evolutie van de verwerkende sector vergeleken met de dienstensector in een specifieke regio.

Bevonden alle stippen voor een specifieke regio zich op een diagonale lijn, dan hadden we daaruit kunnen opmaken dat de niveaus van de PMI voor de verwerkende industrie en de dienstensector voortdurend identiek waren en dat ze dus samen op en neer gingen.

chart30oct2015

Tegen de verwachtingen in blijkt echter uit de grafiek dat dit niet het geval was. Dat leidt ons tot de volgende vaststellingen:

  1. De cijfers voor de VS waren gedurende de hele periode voor beide sectoren positiever dan die voor de eurozone en de opkomende landen
  2. De resultaten voor de eurozone waren voor beide sectoren doorgaans beter dan die van de opkomende economieën
  3. De cijfers voor de VS over de verslagperiode bewogen binnen een brede bandbreedte wat meteen ook verklaart waarom de verwachtingen voor het beleid van de Fed zo sterk evolueerden. Globaal genomen was er sprake van een vertraging, maar de niveaus van de PMI’s blijven hoog
  4. De eurozone zag eerst alleen een verzwakking van de PMI voor de verwerkende industrie en vervolgens voor zowel de verwerkende industrie als de dienstensector (de stippen bewogen naar het zuidwesten). Daarop volgde een verbetering voor beide sectoren (de stippen bewogen naar het noordoosten)
  5. In de opkomende landen verzwakten de PMI’s van beide sectoren.

Die verschillen waren niet zonder gevolgen voor de financiële markten (aandelen, obligaties, valuta’s) en zullen de verwachtingen voor het monetaire beleid blijven beïnvloeden. Vooral de Federal Reserve en de ECB bewandelen in dat opzicht totaal verschillende paden.

30 oktober 2015