William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Tien jaar later: het ongemakkelijke ‘nieuwe normaal’

Lees meer
Inschrijven op de blog

Fed: opgelet met sterrenkijken

Wanneer de Fed haar monetaire beleid bepaalt, let ze op verschillen tussen de werkelijke inflatie en de inflatiedoelstelling, de werkloosheid en de natuurlijke werkloosheid, en de beleidsrente en de neutrale rente. Schattingen van deze referentiepunten zijn uiterst onzeker. Daarom hanteert de Fed een praktische insteek die gebaseerd is op recente economische cijfers en een geleidelijke aanpak: het soepele beleid verdwijnt dus nog niet van het toneel.

Lees meer
 
Fed building

Markten oordelen dat verkrappingscyclus Fed al goed gevorderd is

Recent onderzoek van de Fed toont aan dat de helling van het korte eind van de rentecurve een betere indicator is dan de doorgaans gebruikte spread tussen de tienjarige en de één- of tweejarige rente op schatkistpapier. Parallel hieraan kunnen we ook het verschil tussen de Libor-termijnrente en de huidige rente bekijken. Dat verschil nam recent toe. Uit het niveau en de vorm van de volledige termijncurve blijkt echter dat de verkrappingscyclus van de Fed al goed gevorderd is.

Lees meer
 
question mark

Groeiende onzekerheid treft groeilanden

Sinds begin dit jaar zijn de economische vooruitzichten onzekerder. Wordt de Federal Reserve (Fed) agressiever nu de Amerikaanse economie op volle toeren draait? Wijst de vervlakkende rentecurve erop dat de economie in 2019 sterker dan verwacht vertraagt? Welke gevolgen zullen de hogere invoerrechten hebben? De opkomst van die onzekerheden ging gepaard met allerlei spanningen in de groeilanden.

Lees meer
 
ciel bleu

Veel vertrouwen, maar alert

De groeiverwachtingen voor de wereldeconomie blijven in 2018 hoog dankzij een sterk samenspel van banencreatie, steeds hogere bedrijfswinsten en vlotte toegang tot financiering. Toch zijn er steeds meer – en soms steeds ernstigere – redenen tot bezorgdheid, waardoor de onzekerheid, vooral over de politiek en het economische beleid, toeneemt. Positieve verrassingen zijn nog mogelijk, maar als er niets verandert, zouden de consumentenuitgaven, de bedrijfsinvesteringen en de internationale handel met steeds forsere tegenwind te kampen kunnen krijgen.

Lees meer
 
Fed

De Amerikaanse rentecurve: oppassen met wat je wenst

De vervlakkende rentecurve voor Amerikaans schatkistpapier kreeg recent veel aandacht omdat aan recessies in het verleden doorgaans een inversie van de curve voorafging. Een vrij vlakke curve betekent niet dat er meteen een recessie zit aan te komen. Wel is het zo dat er al vrij snel een recessie volgt als de rentecurve vervlakt of negatief wordt en vervolgens opnieuw steiler wordt. In plaats van ons blind staren op de helling van de curve, kunnen we ons dan ook beter afvragen wanneer de Fed stopt met verkrappen.

Lees meer
 
weather

Strijdige vooruitzichten doen wenkbrauwen fronsen

Uit de speculatieve positionering op VIX-futures blijkt dat beleggers verwachten dat de volatiliteit laag blijft en dat er dus niet meteen groei- of inflatieschokken komen. De vervlakkende Amerikaanse rentecurve wijst er echter op dat beleggers ervan uitgaan dat de groei vertraagt. Die strijdige standpunten spruiten mogelijk uit verschillen in de beleggingshorizon voort, maar uiteindelijk kan slechts één van de twee kampen gelijk krijgen en dat is een punt van zorg.

Lees meer
 
interrogations

De gedaanteverwisselingen van de onzekerheid

Enkele jaren geleden legde de gouverneur van een centrale bank van een OESO-land aan zijn naaste adviseur uit dat hij de beslissing om de basisrente te wijzigen wilde uitstellen omdat de onzekerheid volgens hem zou afnemen. Zijn rechterhand antwoordde daarop dat er bij de volgende monetaire vergadering ongetwijfeld alweer een nieuwe lading onverwachte gebeurtenissen op […]

Lees meer
 
doute

Wereldwijd: (on)vermijdelijke onzekerheid

Onzekerheid drukt zijn stempel op het gedrag van huishoudens en bedrijven. Onverwachte gebeurtenissen en de bijbehorende tweederonde-effecten maken onzekerheid min of meer onvermijdelijk. Het economische beleid moet grotere onzekerheid voorkomen. Het monetaire beleid tracht de onzekerheid te beteugelen, maar protectionistische maatregelen wakkeren de twijfel op verschillende manieren aan wat een struikelblok voor de groei kan worden.

Lees meer
 
flag Germany

Duitsland blijft sereen ondanks negatiever sentiment

In Duitsland zijn de indicatoren van het bedrijfsklimaat sinds begin dit jaar in veel sectoren gedaald. Heel recent heeft een aantal indicatoren zich gestabiliseerd. De onzekerheid van de bedrijven gemeten naar de dispersie van hun beoordelingen van de economische verwachtingen nam ondanks de bezorgdheid over een handelsoorlog niet toe. Die dispersie loopt echter doorgaans achter bij de algemene ontwikkeling van het bedrijfsklimaat. We zullen deze indicator de komende maanden dus nauwlettend moeten bewaken.

Lees meer
 
Trade

Wereldwijde onzekerheid over invoerrechten

Zorgen over hogere invoerrechten hinderen de groei door onzekerheid over de timing en de uitkomst van de maatregelen. Waardeketens met wereldwijde tentakels bemoeilijken de analyse. Invoerrechten leiden tot hogere inputprijzen in importlanden en minder orders in exportlanden. Sinds begin dit jaar zijn zowel de inputprijzen als de exportorders in veel landen verzwakt. Waarschijnlijk is het wat voorbarig om al een verband te leggen met de invoerheffingen en de onzekerheid op dat gebied.

Lees meer
 
ECB

ECB: zorgen zijn voor morgen

De ECB leidde de verwachtingen behendig in goede banen waardoor het aangekondigde einde van de netto activa-aankopen in het kader van het QE-programma geen beroering veroorzaakte. Markten waren opgetogen met de tijds- en situatiegebonden beleidsintenties. Volgend jaar kan de nervositeit weer toenemen zodra beleggers zich afvragen of aan de voorwaarden voor een eerste renteverhoging in deze cyclus is voldaan.

Lees meer
 
eurozone tagcloud3

Eurozone: interne steun, externe risico’s

In het verslag van de ECB-vergadering wordt een beeld geschetst van een centrale bank die ondanks de recente ietwat zwakkere cijfers vertrouwen heeft in de groeivooruitzichten. Wel heerst er bezorgdheid over externe factoren die steeds meer op de voorgrond treden: de dreiging van het handelsprotectionisme. Ook volgens de Federal Reserve is dit reden tot ongerustheid.

Lees meer
 

Koude douche voor de opkomende landen

De afgelopen jaren gaven vooral bedrijven uit de opkomende landen massaal obligaties in USD uit, waardoor ze kwetsbaarder werden voor een duurdere dollar. Door de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties, de abrupt stijgende dollar en de situatie in enkele specifieke landen is er veel kapitaal weggevloeid en zijn de opkomende valuta’s verzwakt.

Lees meer
 
doutes

Onzekerheid en gevaar voor ‘slechte’ inflatie nemen wereldwijd toe

De terugtrekking van de VS uit het akkoord met Iran heeft voor een kalme reactie gezorgd op de financiële markten. Alhoewel de geopolitieke onzekerheid is toegenomen zorgde dit niet voor een vlucht naar veilige beleggingen. Bijgevolg steeg de langetermijnrente in de VS in het spoor van de duurdere olie. Mocht de olieprijs blijven stijgen dan zou dit uiteindelijk op de groeivooruitzichten wegen.

Lees meer
 
Balancier

Beperkingen in monetair beleid nopen tot vermogensbeheer zonder beperkingen

Opflakkerende volatiliteit in februari, recent zwakker groeimomentum in de eurozone, verwachtingen dat het monetaire beleid in de Verenigde Staten meermaals verkrapt en dat de ECB haar toon wijzigt en een punt achter haar kwantitatieve versoepeling (QE) zet… kortom, de omstandigheden bij uitstek om de komende maanden meer en meer pleidooien te verwachten om over te stappen naar een beheer op basis van sterke overtuigingen waarbij benchmarks geen rol spelen.

Lees meer
 
Fed

Federal Reserve: de uitdagingen van een ‘symmetrisch’ inflatiedoel

De inflatie in de VS nadert de doelstelling van de Federal Reserve (Fed) en het FOMC verwacht dat ze lang op dat niveau blijft. Het FOMC benadrukt dat het inflatiedoel ‘symmetrisch’ is. Dat geeft de Fed meer marge bij het verkrappen van het beleid. Als de inflatie blijft stijgen, zal de markt steeds sterker beginnen te reageren op hogere inflatiecijfers dan verwacht.

Lees meer
 

Eurozone: huishoudens met ‘animal spirits’?

Afgelopen week hadden we het over mogelijke verklaringen voor het feit dat de intenties om grote aankopen te doen bij huishoudens met een inkomen in het hoogste kwartiel sterker reageerden op wijzigingen in de bedrijfscyclus dan die van huishoudens in een lager kwartiel.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief Economist BNP Paribas
Lees meer
Menu