Meest recente artikelen

Willingless To Take Risk infographics

Hoe risicobereidheid kan verdampen

Als centrale banken hun beleid normaliseren is hun communicatie uitermate belangrijk, zeker als het monetaire beleid al heel lang uitermate accommoderend is geweest en als ze daartoe verschillende instrumenten hebben ingezet (een beleidsrente op de ondergrens van nul, kwantitatieve versoepeling, mededelingen over de beleidsintenties).

 

Mario Draghi: Vijf jaar na “Believe me, it will be enough”

De toespraak van Mario Draghi op 26 juli 2012 in Londen is er destijds erg goed in geslaagd om de markten te kalmeren. Het geven van het startschot voor een normaliseringsproces van het monetaire beleid zonder al te veel deining te veroorzaken wordt er echter des te moeilijker door.

 

Wereldeconomie staat voor endogene problemen

Je zit op het strand, de zon schijnt, de hemel is helderblauw. Bij zo’n heerlijk plaatje is het niettemin raadzaam na te denken waar je een paraplu kan vinden mocht er onweersdreiging aankomen, zeker als paraplu’s een schaars goed zijn, a fortiori wanneer je zoekt naar een stevig exemplaar.

 

De kunst van ‘monetair’ bochtenwerk

“Een chauffeur die lang rechtdoor rijdt en vervolgens een bocht moet nemen, schakelt terug en trapt daarna zacht op de rem. Ziet hij bij nog altijd hoge snelheid dat de bocht scherper is dan hij had verwacht, dan trapt hij nog wat harder op de rem. De wielen blokkeren en de auto slipt… “ Dit is een goede metafoor voor de uitdaging waar de Federal Reserve voor staat.

 

Eurozone: hoeveel beter kan het nog worden?

De economie van de eurozone gaat de goede kant op. In het vierde kwartaal van 2016 zagen we een echte versnelling in de verwerkende industrie en de dienstensector. Uit de cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven sinds medio 2016 duidelijk toeneemt.

 

Na een mooie eerste speelhelft, een moeilijkere tweede helft

De introductie van budgettaire stimulansen in een Amerikaanse economie met volledige werkgelegenheid dreigt op termijn krappere financiële en monetaire voorwaarden in de hand te werken met een rente die oploopt in alle segmenten van de curve, banken die zich voorzichtiger opstellen bij de kredietverstrekking, een spread tussen bedrijfsobligaties en staatspapier die uitloopt en een dollar die stijgt.

 

Japan – Monetair beleid: laten we het nog maar eens proberen

Wil een centrale bank geloofwaardig zijn, dan moet ze erin slagen om de doelstellingen van haar monetaire beleid te behalen. Dat houdt verband met haar autoriteit (onafhankelijkheid) om in grijpen als dat nodig blijkt, maar ook met haar bereidheid en vermogen om de gepaste maatregelen te treffen.

 

De smalle lijn tussen zelfgenoegzaamheid en helderziendheid

Verblinding, zelfgenoegzaamheid, koelbloedigheid, moreel risico, scherpzinnigheid? Of misschien moeten we het in navolging van de Bank for International Settlements houden bij dissonantie? Welk woord komt het dichtste bij het gedrag van de financiële markten tijdens de voorbije maanden?

 
 
Menu