William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Wall Street en de economen

Lees meer
Inschrijven op de blog

Wat komt er na de piek?

De index van het economische sentiment in de eurozone (ESI) staat op zijn hoogste niveau sinds januari 2001 en de groeivooruitzichten zijn uitstekend. In het verleden was het verloop van de ESI na de cyclische piek echter niet eenduidig: zwakkere cijfers weerspiegelen niet alleen toegenomen onzekerheid, ze vergroten die ook.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet. De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet
De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Hercules, Sisyfus en het monetaire beleid

Het IMF is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar zegt dat het herstel nog een weg te gaan heeft. De organisatie toont zich ook bezorgd over de jacht op rendement bij beleggers. Er zijn meerdere doelstellingen wat betekent dat we niet alleen op het monetaire beleid kunnen rekenen om ze te behalen.

Lees meer
 
Willingless To Take Risk infographics

Hoe risicobereidheid kan verdampen

Als centrale banken hun beleid normaliseren is hun communicatie uitermate belangrijk, zeker als het monetaire beleid al heel lang uitermate accommoderend is geweest en als ze daartoe verschillende instrumenten hebben ingezet (een beleidsrente op de ondergrens van nul, kwantitatieve versoepeling, mededelingen over de beleidsintenties).

Lees meer
 

De kunst van ‘monetair’ bochtenwerk

“Een chauffeur die lang rechtdoor rijdt en vervolgens een bocht moet nemen, schakelt terug en trapt daarna zacht op de rem. Ziet hij bij nog altijd hoge snelheid dat de bocht scherper is dan hij had verwacht, dan trapt hij nog wat harder op de rem. De wielen blokkeren en de auto slipt… “ Dit is een goede metafoor voor de uitdaging waar de Federal Reserve voor staat.

Lees meer
 

Eurozone: hoeveel beter kan het nog worden?

De economie van de eurozone gaat de goede kant op. In het vierde kwartaal van 2016 zagen we een echte versnelling in de verwerkende industrie en de dienstensector. Uit de cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven sinds medio 2016 duidelijk toeneemt.

Lees meer
 

Na een mooie eerste speelhelft, een moeilijkere tweede helft

De introductie van budgettaire stimulansen in een Amerikaanse economie met volledige werkgelegenheid dreigt op termijn krappere financiële en monetaire voorwaarden in de hand te werken met een rente die oploopt in alle segmenten van de curve, banken die zich voorzichtiger opstellen bij de kredietverstrekking, een spread tussen bedrijfsobligaties en staatspapier die uitloopt en een dollar die stijgt.

Lees meer
 

De hersenbreker van het zwarte goud

Op 20 januari dit jaar kostte een vat Brent 27,88 USD (omgerekend 25,52 EUR), zijn dieptepunt voor het lopende jaar. Heel onlangs bereikte die prijs de symbolische drempel van 50 USD (44,7 EUR). Zoals in 2015 is gebleken, is het nog moeilijker om de trend van olie te voorspellen dan die van andere economische variabelen. Daarom kunnen we beter even stilstaan bij de mogelijke gevolgen van een stijgende olieprijs.

Lees meer
 

Monetaire boemerang

In de meeste landen is de onafhankelijkheid van een centrale bank ten overstaan van de regering inmiddels een vaststaand feit. Haar effectieve autonomie is echter soms beperkter dan men denkt.

Lees meer
 

Topontmoetingen

De inkoopmanagersindices van zowel de eurozone, China als het Verenigd Koninkrijk gingen in februari onderuit. In de Verenigde Staten steeg de index, maar in de maakindustrie bleef hij wel onder de grens tussen groei en krimp die is vastgesteld op 50.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief Economist BNP Paribas
Lees meer
Menu