William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Verenigde Staten: van handelspartner tot handelsopponent?

Lees meer
Inschrijven op de blog
consumption

Eurozone: piek in het consumentenvertrouwen?

Keerpunten in de beoordeling van grote aankopen lopen voor op die in de algemene indicator van het consumentenvertrouwen. Het verschil in de manier waarop huishoudens met een inkomen in het hoogste of laagste kwartiel grote aankopen beoordelen is uiterst conjunctuurgevoelig en de keerpunten in die indicator treden eerder op dan die van het consumentenvertrouwen. Uit de recente waarnemingen kunnen we opmaken dat het consumentenvertrouwen zijn piek voor deze cyclus nadert.

Lees meer
 
choices and decisions

VS: de (a)symmetrieën van het FOMC

Het FOMC heeft een asymmetrische verliesfunctie: een recessie vermijden is belangrijker dan oververhitting uit de weg gaan. Dat maakt een symmetrisch inflatiedoel noodzakelijk: de inflatie mag tijdelijk hoger oplopen dan het doel zonder dat de Fed direct ingrijpt. Gezien de onzekere relatie tussen werkloosheid en inflatie blijft de toon van de Fed ondanks de optimistische groeiverwachtingen voorzichtig.

Lees meer
 
labyrinthe

Verstrikt in handelsgeschillen

Het IMF en de OESO tonen zich bezorgd over de toenemende handelsconflicten. Op macro-economisch niveau komen we door invoerrechten in een situatie met alleen maar verliezers terecht, al verschillen de gevolgen naargelang de sector. Er zijn niet alleen directe economische gevolgen, we moeten ook rekening houden met een impact op de inflatie en de financiële markten. Het grootste punt van zorg is dat de onzekerheid als gevolg van die conflicten structureel toeneemt.

Lees meer
 
ECB by night

ECB: voorspelbare prognoses leiden tot soepel beleid

De prognoses voor de kerninflatie van de ECB volgen een verrassend voorspelbaar pad. Ze beginnen bij net geen 2% op de lange termijn en dalen vervolgens naarmate de tijdshorizon verkort. De grote afwijkingen die bij prognoses op de lange termijn kunnen optreden, impliceren dat die prognoses weinig informatieve waarde hebben voor de markt: ze bevestigen gewoon de doelstelling van de ECB. Bovendien kunnen ze de centrale bank tot een inschikkelijk beleid aanzetten.

Lees meer
 

Zetten de Verenigde Staten hun privilege op het spel?

Door de fiscale reflatie in een economie met volledige werkgelegenheid is de kans groot dat het tekort op de lopende rekening samen met het begrotingstekort toeneemt in de Verenigde Staten. Ondanks de stijgende obligatierentes, vooral als gevolg van het vooruitzicht op grotere begrotingstekorten en een krapper monetair beleid, is de dollar verzwakt. Een mogelijke verklaring is dat het privilege van de dollar als reservevaluta onder druk komt te staan.

Lees meer
 

VS: inflatiezorgen

Na de uurlonen begin deze maand blijken nu ook de consumenten- en producentenprijzen sterker te stijgen dan verwacht. De ontwikkeling van de inflatie is bijzonder moeilijk in te schatten, want de phillipscurve wordt minder betrouwbaar. Dat dwingt beleggers en beleidsmakers om meer naar recente cijfers dan naar langetermijnrelaties te kijken.

Lees meer
 

VS: sluimerende risico’s ontwaken

In deze economische cyclus gingen periodes van stijgende obligatierente gepaard met hogere aandelenkoersen. In de afgelopen maanden zijn aandelen echter buitengewoon sterk gestegen, wellicht dankzij het vooruitzicht van een lagere vennootschapsbelasting. De afgelopen week heeft aangetoond dat de markt uiterst gevoelig is voor economische verrassingen, wat op termijn de economische onzekerheid kan aanwakkeren.

Lees meer
 

Eurozone: maakt de onzekerheid vanzelf een sprong als de groei vertraagt?

Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van 2,2% in de eurozone en een groei van 2,0% volgend jaar (wij houden het op resp. 2,4% en 1,8%). Een lange periode van goed economisch weer is niet alleen een mooie gelegenheid om het dak te herstellen, maar ook om ons te bezinnen over wat er kan gebeuren als er een nieuw seizoen met koelere temperaturen aanbreekt.

Lees meer
 

Eurozone: allemaal samen nu?

De groei in de eurozone was robuust in 2017 en is in nagenoeg alle lidstaten versneld. De dispersie tussen lidstaten inzake activiteitsindicatoren is lager vergeleken met de piek van de cyclus, maar is in 2017 wel toegenomen. Een gezonde conjunctuur biedt een goed kader om de structurele dispersie via beleidsmaatregelen te verminderen.

Lees meer
 

Groeimotor eurozone draait op volle toeren

De economie van de eurozone blijft in volle opmars. Zowel de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) als die voor de verwerkende industrie van Markit steeg in december opnieuw, die laatste zelfs naar een recordhoogte. In combinatie met de verwachte ontwikkeling van de drijfveren van de eindvraag wijst dit op een aanhoudend robuuste groei.

Lees meer
 

Groei: opluchting en onbehagen bij verdere wereldwijde normalisering in 2018

In 2017 heeft de groei in positieve zin verrast. De wereldwijde, zelfvoedende opleving en een accommoderend monetair beleid zouden in 2018 voor nog snellere groei moeten zorgen. Het vooruitzicht van een verdere normalisering van het monetaire beleid is op zich welkom, maar het vormt ook een uitdaging voor de financiële markten die ondertussen aan een erg lage basisrente gewend zijn geraakt.

Lees meer
 

ECB met reden vaag over de toekomst

De ECB is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar vindt de inflatie nog altijd te laag. Tegen 2020 verwacht ze niettemin een stijging van de inflatie tot 1,7%. Ze weigert dat voldoende dicht bij haar doelstelling te noemen, omdat ze behoedzaam te werk gaat en goede redenen heeft om vaag te blijven.

Lees meer
 

Het lastige vraagstuk van empirische (on)regelmatigheden

Economen zijn het noorden kwijt. Ze hebben ‘economische wetmatigheden’ geleerd die waren gebaseerd op empirische analyses van soms decennialang verzamelde gegevens, maar in de praktijk ervaren ze zeker sinds de Grote Recessie dat ‘economische wetten’ in tegenstelling tot natuurwetten aan verandering onderhevig zijn.

Lees meer
 

Terugkeer van het rentemysterie

Ondanks renteverhogingen door de Federal Reserve is de Amerikaanse rentecurve sinds begin dit jaar sterk vervlakt. In het verleden was dat vaak een voorbode van een forse vertraging van de economie. In deze cyclus is de rentecurve wellicht een minder betrouwbare indicator dan gewoonlijk.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief Economist BNP Paribas
Lees meer
Menu