William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Strijdige vooruitzichten doen wenkbrauwen fronsen

Lees meer
Inschrijven op de blog
interrogations

De gedaanteverwisselingen van de onzekerheid

Enkele jaren geleden legde de gouverneur van een centrale bank van een OESO-land aan zijn naaste adviseur uit dat hij de beslissing om de basisrente te wijzigen wilde uitstellen omdat de onzekerheid volgens hem zou afnemen. Zijn rechterhand antwoordde daarop dat er bij de volgende monetaire vergadering ongetwijfeld alweer een nieuwe lading onverwachte gebeurtenissen op […]

Lees meer
 
doute

Wereldwijd: (on)vermijdelijke onzekerheid

Onzekerheid drukt zijn stempel op het gedrag van huishoudens en bedrijven. Onverwachte gebeurtenissen en de bijbehorende tweederonde-effecten maken onzekerheid min of meer onvermijdelijk. Het economische beleid moet grotere onzekerheid voorkomen. Het monetaire beleid tracht de onzekerheid te beteugelen, maar protectionistische maatregelen wakkeren de twijfel op verschillende manieren aan wat een struikelblok voor de groei kan worden.

Lees meer
 
flag Germany

Duitsland blijft sereen ondanks negatiever sentiment

In Duitsland zijn de indicatoren van het bedrijfsklimaat sinds begin dit jaar in veel sectoren gedaald. Heel recent heeft een aantal indicatoren zich gestabiliseerd. De onzekerheid van de bedrijven gemeten naar de dispersie van hun beoordelingen van de economische verwachtingen nam ondanks de bezorgdheid over een handelsoorlog niet toe. Die dispersie loopt echter doorgaans achter bij de algemene ontwikkeling van het bedrijfsklimaat. We zullen deze indicator de komende maanden dus nauwlettend moeten bewaken.

Lees meer
 
Trade

Wereldwijde onzekerheid over invoerrechten

Zorgen over hogere invoerrechten hinderen de groei door onzekerheid over de timing en de uitkomst van de maatregelen. Waardeketens met wereldwijde tentakels bemoeilijken de analyse. Invoerrechten leiden tot hogere inputprijzen in importlanden en minder orders in exportlanden. Sinds begin dit jaar zijn zowel de inputprijzen als de exportorders in veel landen verzwakt. Waarschijnlijk is het wat voorbarig om al een verband te leggen met de invoerheffingen en de onzekerheid op dat gebied.

Lees meer
 
ECB

ECB: zorgen zijn voor morgen

De ECB leidde de verwachtingen behendig in goede banen waardoor het aangekondigde einde van de netto activa-aankopen in het kader van het QE-programma geen beroering veroorzaakte. Markten waren opgetogen met de tijds- en situatiegebonden beleidsintenties. Volgend jaar kan de nervositeit weer toenemen zodra beleggers zich afvragen of aan de voorwaarden voor een eerste renteverhoging in deze cyclus is voldaan.

Lees meer
 
eurozone tagcloud3

Eurozone: interne steun, externe risico’s

In het verslag van de ECB-vergadering wordt een beeld geschetst van een centrale bank die ondanks de recente ietwat zwakkere cijfers vertrouwen heeft in de groeivooruitzichten. Wel heerst er bezorgdheid over externe factoren die steeds meer op de voorgrond treden: de dreiging van het handelsprotectionisme. Ook volgens de Federal Reserve is dit reden tot ongerustheid.

Lees meer
 

Koude douche voor de opkomende landen

De afgelopen jaren gaven vooral bedrijven uit de opkomende landen massaal obligaties in USD uit, waardoor ze kwetsbaarder werden voor een duurdere dollar. Door de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties, de abrupt stijgende dollar en de situatie in enkele specifieke landen is er veel kapitaal weggevloeid en zijn de opkomende valuta’s verzwakt.

Lees meer
 
doutes

Onzekerheid en gevaar voor ‘slechte’ inflatie nemen wereldwijd toe

De terugtrekking van de VS uit het akkoord met Iran heeft voor een kalme reactie gezorgd op de financiële markten. Alhoewel de geopolitieke onzekerheid is toegenomen zorgde dit niet voor een vlucht naar veilige beleggingen. Bijgevolg steeg de langetermijnrente in de VS in het spoor van de duurdere olie. Mocht de olieprijs blijven stijgen dan zou dit uiteindelijk op de groeivooruitzichten wegen.

Lees meer
 
Balancier

Beperkingen in monetair beleid nopen tot vermogensbeheer zonder beperkingen

Opflakkerende volatiliteit in februari, recent zwakker groeimomentum in de eurozone, verwachtingen dat het monetaire beleid in de Verenigde Staten meermaals verkrapt en dat de ECB haar toon wijzigt en een punt achter haar kwantitatieve versoepeling (QE) zet… kortom, de omstandigheden bij uitstek om de komende maanden meer en meer pleidooien te verwachten om over te stappen naar een beheer op basis van sterke overtuigingen waarbij benchmarks geen rol spelen.

Lees meer
 
Fed

Federal Reserve: de uitdagingen van een ‘symmetrisch’ inflatiedoel

De inflatie in de VS nadert de doelstelling van de Federal Reserve (Fed) en het FOMC verwacht dat ze lang op dat niveau blijft. Het FOMC benadrukt dat het inflatiedoel ‘symmetrisch’ is. Dat geeft de Fed meer marge bij het verkrappen van het beleid. Als de inflatie blijft stijgen, zal de markt steeds sterker beginnen te reageren op hogere inflatiecijfers dan verwacht.

Lees meer
 

Eurozone: huishoudens met ‘animal spirits’?

Afgelopen week hadden we het over mogelijke verklaringen voor het feit dat de intenties om grote aankopen te doen bij huishoudens met een inkomen in het hoogste kwartiel sterker reageerden op wijzigingen in de bedrijfscyclus dan die van huishoudens in een lager kwartiel.

Lees meer
 
consumption

Eurozone: piek in het consumentenvertrouwen?

Keerpunten in de beoordeling van grote aankopen lopen voor op die in de algemene indicator van het consumentenvertrouwen. Het verschil in de manier waarop huishoudens met een inkomen in het hoogste of laagste kwartiel grote aankopen beoordelen is uiterst conjunctuurgevoelig en de keerpunten in die indicator treden eerder op dan die van het consumentenvertrouwen. Uit de recente waarnemingen kunnen we opmaken dat het consumentenvertrouwen zijn piek voor deze cyclus nadert.

Lees meer
 
choices and decisions

VS: de (a)symmetrieën van het FOMC

Het FOMC heeft een asymmetrische verliesfunctie: een recessie vermijden is belangrijker dan oververhitting uit de weg gaan. Dat maakt een symmetrisch inflatiedoel noodzakelijk: de inflatie mag tijdelijk hoger oplopen dan het doel zonder dat de Fed direct ingrijpt. Gezien de onzekere relatie tussen werkloosheid en inflatie blijft de toon van de Fed ondanks de optimistische groeiverwachtingen voorzichtig.

Lees meer
 
labyrinthe

Verstrikt in handelsgeschillen

Het IMF en de OESO tonen zich bezorgd over de toenemende handelsconflicten. Op macro-economisch niveau komen we door invoerrechten in een situatie met alleen maar verliezers terecht, al verschillen de gevolgen naargelang de sector. Er zijn niet alleen directe economische gevolgen, we moeten ook rekening houden met een impact op de inflatie en de financiële markten. Het grootste punt van zorg is dat de onzekerheid als gevolg van die conflicten structureel toeneemt.

Lees meer
 
ECB by night

ECB: voorspelbare prognoses leiden tot soepel beleid

De prognoses voor de kerninflatie van de ECB volgen een verrassend voorspelbaar pad. Ze beginnen bij net geen 2% op de lange termijn en dalen vervolgens naarmate de tijdshorizon verkort. De grote afwijkingen die bij prognoses op de lange termijn kunnen optreden, impliceren dat die prognoses weinig informatieve waarde hebben voor de markt: ze bevestigen gewoon de doelstelling van de ECB. Bovendien kunnen ze de centrale bank tot een inschikkelijk beleid aanzetten.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief Economist BNP Paribas
Lees meer
Menu