William De Vijlder

Economische Research BNP Paribas

Eurozone: allemaal samen nu?

Lees meer
Inschrijven op de blog

Groeimotor eurozone draait op volle toeren

De economie van de eurozone blijft in volle opmars. Zowel de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) als die voor de verwerkende industrie van Markit steeg in december opnieuw, die laatste zelfs naar een recordhoogte. In combinatie met de verwachte ontwikkeling van de drijfveren van de eindvraag wijst dit op een aanhoudend robuuste groei.

Lees meer
 

Groei: opluchting en onbehagen bij verdere wereldwijde normalisering in 2018

In 2017 heeft de groei in positieve zin verrast. De wereldwijde, zelfvoedende opleving en een accommoderend monetair beleid zouden in 2018 voor nog snellere groei moeten zorgen. Het vooruitzicht van een verdere normalisering van het monetaire beleid is op zich welkom, maar het vormt ook een uitdaging voor de financiële markten die ondertussen aan een erg lage basisrente gewend zijn geraakt.

Lees meer
 

ECB met reden vaag over de toekomst

De ECB is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar vindt de inflatie nog altijd te laag. Tegen 2020 verwacht ze niettemin een stijging van de inflatie tot 1,7%. Ze weigert dat voldoende dicht bij haar doelstelling te noemen, omdat ze behoedzaam te werk gaat en goede redenen heeft om vaag te blijven.

Lees meer
 

Het lastige vraagstuk van empirische (on)regelmatigheden

Economen zijn het noorden kwijt. Ze hebben ‘economische wetmatigheden’ geleerd die waren gebaseerd op empirische analyses van soms decennialang verzamelde gegevens, maar in de praktijk ervaren ze zeker sinds de Grote Recessie dat ‘economische wetten’ in tegenstelling tot natuurwetten aan verandering onderhevig zijn.

Lees meer
 

Terugkeer van het rentemysterie

Ondanks renteverhogingen door de Federal Reserve is de Amerikaanse rentecurve sinds begin dit jaar sterk vervlakt. In het verleden was dat vaak een voorbode van een forse vertraging van de economie. In deze cyclus is de rentecurve wellicht een minder betrouwbare indicator dan gewoonlijk.

Lees meer
 

Wall Street en de economen

Economen volgen doorgaans met grote belangstelling het gedrag van de financiële markten. In de Verenigde Staten zien we een nauwe correlatie tussen een toename van het vermogen van de gezinnen en hun vertrouwen: dankzij de stijging van de beurskoersen en het vastgoed nemen het vertrouwen en de uitgaven toe en daalt bovendien de spaarquote.

Lees meer
 

Wat komt er na de piek?

De index van het economische sentiment in de eurozone (ESI) staat op zijn hoogste niveau sinds januari 2001 en de groeivooruitzichten zijn uitstekend. In het verleden was het verloop van de ESI na de cyclische piek echter niet eenduidig: zwakkere cijfers weerspiegelen niet alleen toegenomen onzekerheid, ze vergroten die ook.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet. De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Kwantitatieve versoepeling ECB: ‘Frankfurter forward guidance’

Verwacht wordt dat de ECB op 26 oktober beslist QE te verlengen tot in 2018, maar de omvang van de maandelijkse aankopen terugdringt. De richting die de wijziging uitgaat, mag dan al een uitgemaakte zaak lijken, de grootteorde is dat niet
De doelstelling van het programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) is veranderd. Voortaan is het een belangrijk instrument om de beleidsintenties voor de ontwikkeling van de basisrente (‘forward guidance’) kenbaar te maken.

Lees meer
 

Hercules, Sisyfus en het monetaire beleid

Het IMF is optimistisch over de groeivooruitzichten, maar zegt dat het herstel nog een weg te gaan heeft. De organisatie toont zich ook bezorgd over de jacht op rendement bij beleggers. Er zijn meerdere doelstellingen wat betekent dat we niet alleen op het monetaire beleid kunnen rekenen om ze te behalen.

Lees meer
 
Willingless To Take Risk infographics

Hoe risicobereidheid kan verdampen

Als centrale banken hun beleid normaliseren is hun communicatie uitermate belangrijk, zeker als het monetaire beleid al heel lang uitermate accommoderend is geweest en als ze daartoe verschillende instrumenten hebben ingezet (een beleidsrente op de ondergrens van nul, kwantitatieve versoepeling, mededelingen over de beleidsintenties).

Lees meer
 

De kunst van ‘monetair’ bochtenwerk

“Een chauffeur die lang rechtdoor rijdt en vervolgens een bocht moet nemen, schakelt terug en trapt daarna zacht op de rem. Ziet hij bij nog altijd hoge snelheid dat de bocht scherper is dan hij had verwacht, dan trapt hij nog wat harder op de rem. De wielen blokkeren en de auto slipt… “ Dit is een goede metafoor voor de uitdaging waar de Federal Reserve voor staat.

Lees meer
 

Eurozone: hoeveel beter kan het nog worden?

De economie van de eurozone gaat de goede kant op. In het vierde kwartaal van 2016 zagen we een echte versnelling in de verwerkende industrie en de dienstensector. Uit de cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven sinds medio 2016 duidelijk toeneemt.

Lees meer
 

Na een mooie eerste speelhelft, een moeilijkere tweede helft

De introductie van budgettaire stimulansen in een Amerikaanse economie met volledige werkgelegenheid dreigt op termijn krappere financiële en monetaire voorwaarden in de hand te werken met een rente die oploopt in alle segmenten van de curve, banken die zich voorzichtiger opstellen bij de kredietverstrekking, een spread tussen bedrijfsobligaties en staatspapier die uitloopt en een dollar die stijgt.

Lees meer
 
William De Vijlder

In verband William De Vijlder

William De Vijlder, Group Chief Economist BNP Paribas
Lees meer
Menu